Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku

by Autor Gościnny
0 komentarz
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku

Pojawił się najnowszy raport GUS-u dotyczący społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Co roku, od 2012, Główny Urząd Statystyczny przygotowuje podsumowanie badań dotyczących tego jak i czy korzystamy z Internetu, czy mamy odpowiedni do tego sprzęt, czy nie boimy się usług administracyjnych on-line i danych w chmurze.

W 2016 r. dostęp do Internetu posiadało 93,7% przedsiębiorstw; najczęściej korzystały one z łączy szerokopasmowych (93,2%). Mobilne łącza szerokopasmowe były używane przez 64,7% przedsiębiorstw. Wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową w 2016 r. wyniósł 67,0%. Najczęściej stosowaną funkcjonalnością stron internetowych jest prezentacja katalogów wyrobów lub usług oraz prezentacja informacji o wolnych stanowiskach pracy i umożliwienie przesyłania dokumentów aplikacyjnych.

W 2015 r. co trzecie przedsiębiorstwo składało zamówienia przez sieci komputerowe, a co ósme otrzymywało zamówienia przez Internet. Z e‐administracji korzystało 93,6% przedsiębiorstw. Tę formę kontaktu z administracją publiczną stosowały prawie wszystkie firmy duże i średnie w obszarach tj: pozyskiwanie informacji, pobieranie formularzy, odsyłanie wypełnionych formularz czy obsługi procedur administracyjnych. W 2016 r. ponad połowa dużych przedsiębiorstw wykorzystywała media społecznościowe, a z usług w chmurze obliczeniowej korzystała blisko jedna trzecia.

 

media-spol

 

W 2016 r. 80,1% gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16‐74 lata miało w domu przynajmniej jeden komputer. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 2,2 p. proc., a w stosunku do 2013 r. – o 5,4 p. proc. Dostęp do Internetu posiadało 80,4% gospodarstw domowych, w tym 75,7% – szerokopasmowy. Jako główną przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu 70,6% gospodarstw domowych wskazało brak potrzeby korzystania z niego – sporo! Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności. Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do Internetu to również często wymieniane przeszkody w posiadaniu dostępu do Internetu w domu. Z usług e‐administracji korzystało 30,2% osób w wieku 16‐74 lat.

W 2016 r. po raz drugi do badania dodany został moduł krajowy dotyczący dzieci (poprzednio badany w 2013 r.). Zapytano opiekunów dzieci w wieku 5‐15 lat o wykorzystanie technologii informacyjno‐telekomunikacyjnych przez ich dzieci. Ponad 90% opiekunów dzieci w wieku 5‐15 lat pozwala korzystać z komputera dowolnego typu w domu, a niemal co czwarty – z konsoli do gier. Pytanie tylko czy dorośli uczą dzieci jak z tych dobrodziejstw korzystać?

 

korzystanie-w-domu

Pełen raport można obejrzeć oczywiście na stronach GUS-u.

Źródło: GUS

Zapisz

You may also like