Singapur dołączył do sieci Enterprise Europe Network

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz

Singapur to najbardziej – po Japonii – rozwinięte Państwo Azji.  Jest czwartym co do wielkości centrum finansowym na świecie. Przez 9 lat z rzędu zajmował 1 miejsce wśród państw, które oceniano pod względem łatwości prowadzenia w nich działalności gospodarczej.

Składa się w 99% z firm sektora MŚP. Rozwija się przede wszystkim w dziedzinach tj.: technologie, edukacja, transport, urbanistyka, usługi portowe i odsalanie wody morskiej. Jest ważnym centrum technologii i innowacji.

Dołączenie Singapuru do sieci EEN ma przyczynić się do nowych możliwości w zakresie transferu technologii w sektorze MŚP, prowadzenia badań i szeroko pojętej współpracy. Podkreśla się jego znaczenia dla firm europejskich, które współpracę mogą traktować jako punkt startowy do wejścia na szybko rozwijające się rynki Azji Południowo-Wschodniej.

Inauguracyjna sesja EEN Singapur odbyła się wczoraj (21.04) i była połączona z wielkim networkingiem. Wszystko w celu promowania i zachęcania do zawierania umów między firmami z Singapuru i Europy. Współpraca  ma koncentrować się na pięciu obszarach działania: środowisko i eko-technologia, energia, medycyna, żywność i przemysł. Więcej można poczytać na stronie Sieci.

Źródło: http://een.ec.europa.eu

You may also like