Serwis branżowy Prawo i Zdrowie wydawany przez Wolters Kluwer

by Aneta Januszko-Szakiel
0 komentarz

Serwis Prawo i Zdrowie to obszerne źródło informacji na temat ochrony zdrowia – zarządzania podmiotem leczniczym i prawa związanego z branżą medyczną. Serwis zamieszcza przepisy prawne, decyzje, interpretacje i wskazówki praktyczne związane z zastosowaniem przepisów prawa ochrony zdrowia.

Serwis Prawo i Zdrowie jest narzędziem przydatnym w pracy osób, które podejmują decyzje w ochronie zdrowia i inspekcji sanitarnej – dyrektorów i menedżerów, kadry kierowniczej, specjalistów z zakresu administracji i eksploatacji, księgowości, a także lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i producentów leków. Serwis jest produktem firmy Wolters Kluwer i jest narzędziem płatnym.

Co znajdziemy w serwisie Prawo i Zdrowie?

Akty prawne

Serwis publikuje ponad 3500 ujednoliconych tekstów aktów prawnych z zakresu:

  • prawa medycznego
  • prawa pracy
  • prawa farmaceutycznego
  • prawa weterynaryjnego
  • prawa sanitarnego

Zmiany w przepisach są wyróżniane, co ułatwia monitorowanie zmian i wyszukiwanie treści aktu prawnego na wybrany dzień.

Zarządzenia Prezesa NFZ

Serwis zamieszcza bieżące zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Baza aktów prawa resortowego jest na bieżąco aktualizowana o najnowsze zarządzenia.

Zarządzenia Prezesa NFZ są:

  • ujednolicane – wszystkie można znaleźć w jednym miejscu
  • oceniane co do obowiązywania – akty opatrzone są metryką, która zawiera informacje, kiedy akt wszedł lub kiedy wejdzie w życie, jak również kiedy został lub zostanie uchylony
  • zaopatrzone w załączniki

Pytania i odpowiedzi

Serwis zawiera bazę pytań użytkowników i odpowiedzi specjalistów. Pytania są związane z bieżącą problematyką ochrony zdrowia. Pomagają w interpretacji obowiązujących przepisów. Wyszukiwarka zagadnień jest łatwa i intuicyjna. Zamieszczane odpowiedzi dotyczą wielu kontrowersyjnych i dyskusyjnych zagadnień. Baza połączona jest z funkcją zadawania pytań. Zadawanie pytań ekspertom dostępne jest tylko w wersji Gold oraz Platinum. Odpowiedzi udzielane są w przeciągu 7 dni roboczych.

Komentarze praktyczne

Są to autorskie komentarze specjalistów pisane dla Serwisu Prawo i Zdrowie. Szczegółowo omawiają dane zagadnienie i wskazują na kwestie kontrowersyjne omawianego tematu oraz możliwe konsekwencje dla określonych podmiotów. Komentarze dotyczą:

  • aktów prawnych – komentarze są uzupełnieniem aktów prawnych umieszczanych w programie
  • zagadnień związanych z zarządzaniem placówką medyczną – aspekt zarządczo-marketingowy

Studia przypadków /case study/

Opisują określone zjawiska, projekty, zdarzenia, które faktycznie miały miejsce, a które mogą stanowić podpowiedź dla określonych osób – w jaki sposób wykonać daną czynność (proces), aby osiągnąć zamierzone cele. Studia przypadków podpowiadają skuteczne rozwiązania, pozwalają uniknąć błędnych decyzji. Mają charakter analityczny i posługują się obrazowymi metodami przedstawiania przemyśleń i uwag (diagramy, wykresy, schematy).

Orzeczenia

Orzeczenia dotyczą zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia, które wydają takie organy jak: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Sprawiedliwości, Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (tylko w wersji Spectrum oraz Platinum), wojewódzkie sądy administracyjne, sądy apelacyjne i sądy okręgowe.

Glosy

Komentarze naukowe do wybranych orzeczeń sądowych związanych z tematyką szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Wzory pism

Serwis zawiera rozbudowaną bazę najważniejszych wzorów pism, umów, deklaracji i formularzy dobranych tematycznie i gotowych do edycji i drukowania. Wzory pism obejmują wzory urzędowe pozyskane z aktów prawnych oraz wzory autorskie tworzone przez ekspertów serwisu.

Pisma urzędowe

Wszystkie istotne dla osób związanych z ochroną zdrowia pisma takich instytucji jak Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektorat Pracy, izby skarbowe.

Stawki, wskaźniki i kalkulatory

Kalkulatory podróży służbowych, odsetek ustawowych i odsetek od zaległości podatkowych.

Bazy teleadresowe

Serwis prowadzi bazę danych teleadresowych szpitali publicznych i prywatnych, oddziałów NFZ, Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepid-ów, Inspektoratów Farmaceutycznych, Samorządów Lekarskich, Lekarsko-Weterynaryjnych i Pielęgniarskich, Komisji Bioetycznych, Inspektoratów Weterynaryjnych i innych podmiotów związanych z ochroną zdrowia. Bazy są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane.

Komentarze książkowe i monografie

Serwis publikuje komentarze książkowe do najważniejszych ustaw zdrowotnych oraz monografie książkowe poruszające tematy z zakresu ochrony zdrowia zarówno w jej aspekcie prawnym, jak i zarządczym.

 

Artykuł na podstawie http://www.produkty.abc.com.pl/prawo-zdrowie/

You may also like