Rolnictwo – skąd czerpać dane i informacje o tym rynku? cz. I

by Justyna Trzeciakowska
0 komentarz

Dane i informacje z zakresu rolnictwa są nieodzowne w przygotowaniu analizy rynku produkcji i przetwórstwa spożywczego. Krokiem poprzedzającym analizę jest zebranie i zharmonizowanie danych pochodzących z różnych źródeł. Oto przegląd najważniejszych.

Jako pierwszy punkt startowy powinno nasunąć się nam Ministerstwo Rolnictwa. Ta zasada działa w odniesieniu do każdego kraju. Znajdziemy tutaj szeroki zakres informacji, począwszy od prawodawstwa w zakresie rolnictwa, poprzez możliwości wsparcia działalności rolniczej, wytyczne dotyczące produkcji żywności, a na statystykach rynku skończywszy. Warto samodzielnie przejrzeć zasoby witryny ministerstwa, by dokładniej zapoznać się z udostępnianymi zasobami. Nie sposób wszystkich opisać, dlatego zwracam uwagę na wybrane moduły.

Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej – znajdziemy tutaj tygodniowe notowania cen skupu i sprzedaży szeregu produktów rolnych. Dodatkowo zestawienia uzupełniane są o średnie ceny w innych krajach UE.

Ministerstwo udostępnia także kwartalne dane o handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi. Pochodzą one z GUS, dlatego można je wygenerować też tutaj. Za korzystaniem z zestawień MR przemawia wygoda i oszczędność czasu, a za bazą Handel Zagraniczny – możliwość konstruowania własnych zestawień, inny dobór produktów czy krajów. Wszystko zależy od potrzeby informacyjnej użytkownika.

Skoro jesteśmy przy GUS, to warto wspomnieć, jakich zasobów z zakresu rolnictwa możemy się tam spodziewać. Szeroki zakres informacji o rolnictwie dostarcza nam Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Będzie on przydatny w gromadzeniu danych rocznych dla całego sektora. Nie skorzystamy z  niego natomiast w celu bieżącego monitorowania sytuacji w branży.

Oprócz tego GUS udostępnia nam szereg innych publikacji dotyczących rolnictwa, upraw i hodowli. Warto także pamiętać o istnieniu Banku Danych Lokalnych, gdzie znajdziemy dość obszerne zbiory danych w podziale na regiony i województwa. W przeważającej części są to dane roczne.

Z codziennego życia z rynkiem rolnym mogą kojarzyć się także takie instytucje jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Agencja Rynku Rolnego. Obie te agencje mają za zadanie wspieranie działalności rolniczej w Polsce, przy czym warto wiedzieć, ze ARR jest agencją Unii Europejskiej, dedykowaną do wdrażania mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Warto pamiętać o tych instytucjach jako miejscach, gdzie nie tylko przeczytamy o tym, co dzieje się w rolnictwie, ale także możemy szukać ekspertów, którzy podzielą się swoją fachową opinią.

 

Już za tydzień druga część zestawienia źródeł dla rynku rolnego. Zapraszamy!

Autor: Justyna Trzeciakowska

You may also like