Research personalny

by Marcin Karwowski
0 komentarz

Na research personalny składają się nie tylko źródła informacji, ale i specyficzne techniki i odpowiednia strategia wyszukiwawcza. Wykorzystują go rekruterzy, marketingowcy, menedżerowie, windykatorzy czy detektywi. Dowiedz się, jak wyszukiwać informacje o innych oraz czego inni mogą dowiedzieć się o Tobie z Sieci.

Research personalny

Personal Research, tłumaczony jest zazwyczaj na język polski jako wyszukiwanie personalne, co nie do końca oddaje istotę sprawy. Research bowiem, to nie tyle wyszukiwanie jako czynność, co pojęcie szersze, oznaczające badania naukowe, prace badawcze, dociekanie, a nawet śledztwo. Z uwagi na brak trafnego odpowiednika w języku polskim, pozostano przy pojęciu research personalny. Jest to proces badawczy mający na celu pozyskanie informacji związanych z konkretną osobą.

W związku z coraz większą aktywnością wszelkich obszarów życia zawodowego i osobistego w Sieci, research personalny staje się coraz częściej i szerzej stosowaną metodą badania pracowników, kontrahentów, klientów czy partnerów życiowych. Wśród obszarów zastosowania personal researchu można wymienić:

  • human resources – zarządzanie zasobami ludzkimi; metodę do weryfikowania kandydatów czy sprawdzania pracowników wykorzystują poszukiwacze talentów, headhunterzy, rekruterzy i specjaliści HR;
  • marketing i public relations – research personalny może być wykorzystywany do analizy wizerunku zarówno osoby, która zleca badanie, jak i dowolnie wskazanych ludzi np. stanowiących konkurencję;
  • dziennikarstwo – osoby pracujące w mediach stosują research personalny, by dowiedzieć się o miejscu pobytu celebrytów, bądź by zdobyć inne szczegóły z ich życia;
  • windykacja – dokonując analizy źródeł personalnych, windykatorzy poszukują informacji świadczących o ukrytych dochodach czy majątku dłużników – dowodach na możliwość spłaty zadłużenia;
  • nauka – pracownicy naukowi weryfikują działalność kolegów/konkurentów, a dodatkowo wykorzystują research, by odnaleźć właściwych recenzentów, współautorów do publikacji czy współpracowników do zespołów projektowych;
  • usługi – konsumenci sięgają po źródła personalne, by wyszukać specjalistów i zweryfikować ich umiejętności zawodowe;
  • przedsiębiorcy – poza informacjami o kandydatach czy pracownikach, często menedżerowie wysokiego szczebla, zlecają badania potencjalnych klientów, by poznać ich upodobania czy inne szczegóły z ich życia, mogące być przydatne podczas zawierania umów czy negocjacji;
  • genealogia – narzędzia i techniki researchu personalnego mogą być niezwykle pomocne przy poszukiwaniu przodków, a tym bardziej osób spokrewnionych żyjących współcześnie, które zostawiają w Internecie wiele cyfrowych śladów;
  • przestępcy – Internet stanowi idealne źródło informacji o szczegółach z życia ludzi, z których użytek mogą zrobić przestępcy; po co obserwować czyjś dom przed włamaniem, skoro można, przejrzeć media społecznościowe, by bez większego trudu dowiedzieć się o dacie wyjazdu domowników;
  • każdy człowiek – mając świadomość coraz powszechniejszego wykorzystania researchu personalnego, każda osoba poszukująca pracy, zawierająca nowe kontakty biznesowe czy osobiste, powinna sprawdzać, czego o nich można dowiedzieć się z Sieci.

Artykuł jest pierwszym z cyklu Research personalny. Regularnie pojawiać się będą kolejne teksty dotyczące zarówno źródeł informacji personalnej, jak również sposobów (tricków) na efektywne badanie Sieci pod katem danych dotyczących ludzi.

Zobacz także: Narzędzia do wyszukiwania ludzi – 6 wybranych wyszukiwarek z USA

You may also like