Rejestry handlowe w państwach członkowskich – Niemcy

Niemiecki rejestr handlowy Handelsregisterportal prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii dla wszystkich krajów związkowych. Umożliwia on scentralizowany dostęp do wszystkich lokalnych niemieckich rejestrów: rejestru handlowego, rejestru stowarzyszeń i spółek partnerskich oraz do związanych z tymi rejestrami ogłoszeń. Znajdziecie tu informacje w językach angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, polskim, hiszpańskim i tureckim, przy czym większość informacji jest jednak dostępna głównie w języku niemieckim.

Dodatkowe informacje dotyczące niewypłacalności, rozliczeń finansowych/sprawozdań oraz rynku kapitałowego znaleźć można na stronach internetowych niemieckiego rejestru spółek. Chociaż informacje dostępne na tej platformie podane są głównie w języku niemieckim (informacje o rynkach kapitałowych są dostępne częściowo w języku angielskim lub innych językach), treści platformy są także dostępne w językach angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Niemiecki rejestr spółek jest powiązany z Handelsregisterportal i umożliwia wyszukiwanie danych zawartych w obydwu rejestrach.

Wolne od opłat jest wyszukiwanie poszczególnych podmiotów, a także wgląd do opublikowanych ogłoszeń i do danych dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru. Za każdy dostęp do danych opatrzonych numerem rejestracyjnym (np. wyciągi z aktualnych danych, z danych chronologicznych, z danych historycznych lub dostęp do dokumentów) pobierana jest opłata w wysokości 4,50 EUR (wydruk) lub 1,50 EUR (struktura dokumentu).

Na stronach internetowych Handelsregisterportal można, w zależności od dostępnych informacji, wyszukiwać dane przy pomocy dwóch funkcji (Wyszukiwanie proste i Wyszukiwanie zaawansowane). Na stronach niemieckiego rejestru spółek (Unternehmensregister) dostępna jest tylko jedna funkcja wyszukiwania.

Portal oferuje w szczególności:

– aktualny odpis z rejestru, zawierający przegląd wszystkich aktualnie obowiązujących wpisów,
– odpis chronologiczny, zawierający wszystkie dane od momentu przejścia na prowadzenie rejestru w formie elektronicznej,
– odpis historyczny, zawierający wszystkie dane obowiązujące do momentu przejścia na prowadzenie rejestru w formie elektronicznej.

Odpisy zawierają, między innymi, informacje o: nazwie firmy, formie prawnej, oddziałach, przedmiocie działalności, siedzibie, osobach uprawnionych do reprezentacji oraz ewentualnie kapitale zakładowym przedsiębiorstwa. Portal gwarantuje, że udostępnione do wglądu dane są zawsze aktualne.

Dodaj komentarz