Rejestry handlowe w państwach członkowskich – Belgia

by Autor Gościnny
0 komentarz

Jakie informacje można znaleźć w belgijskim rejestrze działalności gospodarczej?

Belgijski rejestr działalności gospodarczej – baza danych przedsiębiorstw (Banque carrefour des Entreprises, BCE) to prowadzony przez  federalną służbę publiczną ds. gospodarki (Service public fédéral Économie) rejestr, który zawiera dane wszystkich przedsiębiorstw oraz ich oddziałów. Przedsiębiorstwa, tak jak w wielu innych krajach, są zobowiązane do dokonania wpisu w tym rejestrze na podstawie przepisów prawnych. Znaleźć tu można adresy firm, dane innych osób prawnych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, podmioty publiczne, a w pewnych przypadkach również przedsiębiorstwa zagraniczne. W Bazie zamieszczono również linki do innych baz danych.

Dostęp do belgijskiego rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny. Dane znajdziecie na stronie internetowej rejestru w zakładce „Public Search” gdzie wyszukiwarka pozwala na dokonanie kwerendy według różnych kryteriów. Można również uzyskać bezpłatny dostęp do wykazu Open Data bądź zamówić usługę wyszukiwania informacji publicznych („Public Search”) – jest to już jednak opcja płatna.

Zakres danych w belgijskim rejestrze działalności gospodarczej.

Funkcjonalność „Public Search” pozwala na wyszukiwanie danych dotyczących wszystkich przedsiębiorstw: aktywnych oraz tych, które zakończyły już swoją działalność. Danych, jakie znajdziecie w rejestrze, jest sporo. Wśród nich m.in.: akt założycielski, adres siedziby i numer telefonu, adres e-mail, charakter prawny, oddziały, dane finansowe czy powiązania z innymi przedsiębiorstwami.

W Belgii spółki mają obowiązek publikowania pewnych informacji i dokumentów w belgijskim publikatorze (Moniteur belge) oraz rocznych sprawozdań finansowych przez odpowiednią jednostkę Banku Narodowego Belgii (Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique). Na stronie internetowej bazy danych przedsiębiorstw („Public Search”) znajdują się  linki do tych publikacji.

Sposoby wyszukiwania

W zakładce wyszukiwanie informacji publicznych („Public Search”) znajdziecie cztery różne kategorie, wg. których można rozpocząć wyszukiwanie:

  • numer (jeżeli znany jest numer przedsiębiorstwa bądź numer oddziału);
  • nazwa podmiotu (firmy);
  • adres;
  • rodzaj działalności.

Strona internetowa jest dostępna w czterech językach: niemieckim, angielskim, francuskim i niderlandzkim.

Informacje ogólne na temat bazy danych przedsiębiorstw są dostępne za pośrednictwem strony internetowej federalnej służby publicznej ds. gospodarki (dział „Entreprises et Indépendants ”, rubryka „Banque carrefour des Entreprises”).

 

Źródło: na podstawie Europejski portal e-sprawiedliwość

You may also like