Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

by Michał Sum
0 komentarz

Wyszukiwarka RSPO to miejsce, w którym znajdują się informacje o jednostkach edukacyjnych. Znajdziesz w niej  szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania czy lokalizacji placówki. Oferuje możliwość szczegółowego zawężania wyników, dzięki czemu jest bardzo dokładna.

Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych?

RSPO, czyli Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych to rejestr prowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego celem jest zebranie informacji o możliwie wszystkich, działających w naszym kraju szkołach i placówkach oświatowych. Wpisane są do niego zarówno placówki publiczne jak i prywatne, niezależnie od organu prowadzącego i specyfiki działalności edukacyjnej.

Od lipca 2018 roku MEN umożliwiło dostęp do rejestru potencjalnym użytkownikom, tworząc Wyszukiwarkę RSPO. Daje ona możliwość odnalezienia na jednaj platformie informacji o placówkach, które znajdują się w kręgu zainteresowań użytkownika. 

Budowa i sposób przeszukiwania RSPO

Wyszukiwarka ma bardzo prostą i łatwą w obsłudze budowę. Oferuje kilka opcji wyszukiwania. Pierwszą z nich jest wpisanie numeru REGON lub RSPO poszukiwanej placówki. Jeśli jednak nie są one znane użytkownikowi, może on posłużyć się wieloma filtrami jakie oferuje przeglądarka, celem ograniczenia wyników. W pierwszej sekcji „Położenie szkół lub placówek” użytkownik może wybrać dane dotyczące lokalizacji, takie jak województwo, powiat, gmina i miejscowość. W drugiej sekcji „Organ prowadzący” można zastosować filtry dotyczące typu organu prowadzącego jak gmina czy organizacja wyznaniowa oraz województwa, powiaty i gminy. Możliwe jest także wpisanie nazwy jednostki. 

Jeśli powyższe filtry okażą się niewystarczające, bądź użytkownik posiada skonkretyzowane potrzeby, może użyć opcji wyszukiwania zaawansowanego. Wyszukiwarka daje możliwość ograniczenia wyszukiwania placówek pod względem typu szkoły czy placówki, miejsca w strukturze organizacyjnym, statusu publiczno-prawnego, kategorii ucznia, placówek specjalistycznych, etapu edukacji oraz zawodów (w tym zawodów w kolegiach i szkołach artystycznych). Użytkownik może również dokonać wyboru, czy szukana placówka posiada internat lub obwód, a także uwzględnić szkoły czy placówki zlikwidowane. 

Efekty wyszukiwania

Ustawienie odpowiednich filtrów gwarantuje znalezienie odpowiednich pozycji. Użytkownik może sortować przedstawioną listę, zapisać plik w CSV, a także zlokalizować na mapie położenie wszystkich jednostek. Po wybraniu konkretnej szkoły czy placówki z listy pojawiają się jej dane szczegółowe, dane teleadresowe, informacje o organach prowadzących i strukturze, a wszystko to można pobrać w postaci pliku PDF.

Czytelność strony i przedstawionych informacji

Prosta budowa, brak zbędnych elementów rozpraszających sprawiają, że wyszukiwarka jest łatwa w użyciu i nie powinna sprawiać problemów nawet odwiedzającym ją po raz pierwszy. Kolorystyka została mocno ograniczona, dominuje biel i kilka odcieni szarości. Czcionki również są proste i czytelne. Dodatkowo po wybraniu placówki w prawej kolumnie strony pojawiają się podstawowe informacje o jednostce oraz mapa z jej lokalizacją. 

You may also like