Raport handlowy o firmie zagranicznej – co daje, co zawiera, ile kosztuje

by Autor Gościnny
0 komentarz
raport handlowy

Co daje zamówienie raportu o zagranicznym kontrahencie?

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej wchodzą na nowe rynki zbytu, szukając alternatywy dla przeżywających trudności gospodarek państw strefy euro, czy rynków wschodnich, gdzie dodatkowo mamy do czynienia z innymi barierami, jak nałożone sankcje gospodarcze. Rozpoczynając współpracę z nowymi kontrahentami na obcych rynkach, firmy potrzebują pewnych i potwierdzonych informacji nt. przedsiębiorstw, z którymi przyjdzie im pracować. Dla wielu polskich eksporterów najistotniejszym czynnikiem motywującym do podjęcia współpracy handlowej z zagranicą jest pomoc wyspecjalizowanej firmy w sprawdzeniu wiarygodności i wypłacalności kontrahenta. Przedsiębiorcy oczekują zweryfikowanej informacji handlowej wraz z rekomendacją wywiadowni – oceną takiego klienta, czy limitem kredytowym. Tę pewność dają raporty handlowe, na bazie których nie tylko klienci podejmują decyzje kredytowe, ale także ubezpieczyciel należności, firma faktoringowa oraz windykacyjna.

Firmy korzystają z raportów głównie przed rozpoczęciem współpracy z nowym partnerem handlowym. Sprawdzają ich też w trakcie współpracy, np. kiedy weryfikowany jest limit kredytowy oraz w momencie gdy otrzymują informacje o problemach u swojego odbiorcy. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że coraz więcej zleceń dotyczy właśnie weryfikacji kondycji już istniejących kontrahentów. Spowodowane jest to zarówno wzrostem znaczenia prewencji w świadomości przedsiębiorców, a także spadkiem zaufania w relacjach biznesowych, spowodowanym kryzysem. Przedsiębiorcy wolą trzymać rękę na pulsie i nie wahają się już sprawdzać swoich „starych” i zaufanych klientów.

Klienci są zainteresowani przede wszystkim informacją dostarczaną jak najszybciej. Dzięki dostępowi on-line do baz wywiadowni klient może pobrać raporty o firmach od ręki. Może także złożyć nowe zlecenie. Cenioną przez klientów zaletą informacji otrzymywanych poprzez wywiadownie handlowe jest fakt, że przedstawione dane o firmie są uzupełnione o analizę jakościową wyrażoną poprzez przyznany przedsiębiorstwu rating, ocenę płatności czy maksymalny pułap kredytu kupieckiego.

Obecnie klientów interesuje przede wszystkim dostęp do informacji negatywnych (takich jak doświadczenia windykacyjne czy informacja o niewypłacalności), a także pozyskanie najbardziej aktualnych danych finansowych. Cenioną informacją są też powiązania osobowe.

 

Ile czeka się na sporządzenie raportu?

Ostatnie lata pokazują, jak istotny jest szybki dostęp do informacji o kontrahentach. Rozwój eksportu sprawia, że weryfikacja informacji nt. przedsiębiorców z zagranicy przez polskie firmy następuje coraz częściej. Wchodzimy więc na nowe rynki, a co za tym idzie potrzebujemy pewnych i potwierdzonych informacji nt. firm, z którymi przyjdzie im pracować. Coraz większą popularnością cieszą się raporty pobierane on-line, miniony rok to wzrost o ponad 120 proc. To bardzo wygodna forma dla firm, które potrzebują informacji od ręki. Klienci zlecają nam także badanie firm, wówczas czas oczekiwania wynosi zazwyczaj maksymalnie kilka dni.

 

Ile to kosztuje?

Cena raportu handlowego o firmie zagranicznej wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych. W pakietach dla przedsiębiorców, którzy weryfikują duże portfele klientów, raport Grupy Coface kosztuje około 10 zł. Ze względu na niski koszt, dostawcy mogą sprawdzać firmy, z którymi generują małe salda obrotów wiedząc, że koszt pozyskania tej informacji nie jest zbyt wysoki w stosunku do przychodu uzyskiwanego ze współpracy ze sprawdzaną firmą. Oczywiście ceny zależą także od kraju, w którym mieści się badana firma.

 

Czy można sprawdzić firmę z dowolnego kraju?

Grupa  Coface jest w stanie przygotować raport o firmie z każdego kraju na świecie. Wśród najbardziej egzotycznych krajów, z których dostarczała dane wymienia: Kostarykę, Belize Tajwan. Raport handlowy może zamówić każdy – niezależnie od wielkości firmy, a nawet osoba, które nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Co zawiera raport?

W raporcie wywiadowni znajdą się informacje, które przede wszystkim stanowią źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej danej firmy. Pełny raport handlowy zawiera między innymi dane finansowe i rejestrowe, ocenę płatności, maksymalny limit kredytu kupieckiego rekomendowany przez wywiadownię, informacje dotyczące powiązań osobowych przedsiębiorstw, ale także informacje negatywne (tj. doświadczenia windykacyjne oraz informacje o niewypłacalności).

Dla firm, które nie potrzebują aż tak szerokiego spektrum informacji Grupa Coface oferuje produkt, który zawiera skondensowane dane o przedsiębiorstwach. W ustandaryzowany, czytelny sposób pokazuje tu informacje, które zawierają ocenę firmy, sugerowany limit kredytowy oraz wybrane dane finansowe.

Coface jest w stanie przygotować raport o firmie z każdego kraju na świecie. Dodatkowo daje możliwość uzyskania skróconych raportów handlowych z 24 krajów europejskich. Jest to szczególnie interesujące dla przedsiębiorców, którzy nie mają potrzeby zamawiania pełnego badania firmy, a informacje dla nich najbardziej interesujące, pozwalają upewnić się czy firma ma zaległości płatnicze lub – czy jest np. w upadłości. Skrócone raporty handlowe są szczególnie przydatne dla firm, które w swoim portfelu mają dużą liczbę rozdrobnionych odbiorców. Ze względu na niski koszt, dostawcy mogą sprawdzać firmy, z którymi generują małe salda obrotów wiedząc, że koszt pozyskania tej informacji nie jest zbyt wysoki w stosunku do przychodu uzyskiwanego ze współpracy ze sprawdzaną firmą.

 

Autor:
Szymon Wiliński, dyrektor ds. rozwoju usług informacji gospodarczej w Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o.

You may also like