Publikacje pracowników ICM w otwartym dostępie

by Autor Gościnny
0 komentarz
Prace naukowe powstające w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim (ICM) będą publikowane w sposób otwarty. Dzięki temu każdy internauta będzie mieć do nich swobodny, darmowy dostęp.

 Zgodnie z zarządzeniem podpisanym przez dyrektora ICM prof. Marka Niezgódkę, wszystkie publikacje pracowników ICM znajdą się w otwartym dostępie. Dotyczy to artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz książek: monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach naukowych. Publikacje pracowników ICM obejmują zarówno prace z zakresu modelowania matematycznego i komputerowego w biologii, chemii, fizyki, medycyny oraz informatyki i nauk społecznych.

Pracownicy ICM będą udostępniać swoje prace naukowe w Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON). Prace publikowane w otwartych czasopismach będą od razu udostępniane w repozytorium. Z kolei treści naukowe publikowane w sposób zamknięty – w czasopismach płatnych – będą udostępniane nie później niż po upływie sześciu miesięcy od chwili opublikowania, a dwunastu miesięcy w przypadku prac z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.

W szczególnych przypadkach, gdy wydawca danej pracy nie udzieli zgody na jej udostępnienie w repozytorium, pracownicy ICM zostali zobowiązani do podjęcia negocjacji z powołaniem się na wymogi swojego pracodawcy. W razie negocjacji z wydawcą pracownicy uzyskają dodatkowe wsparcie prawne.

ICM UW jest drugą instytucją naukową w Polsce – po Politechnice Śląskiej – która wymaga od swoich pracowników otwartego udostępniania wyników badań. Podobne rozwiązanie, zwane często otwartym mandatem, funkcjonuje już w wielu ośrodkach naukowych na świecie, na przykład na Uniwersytecie Harvarda, MIT, University College London czy Politechnika w Zurychu.

W Europie i na świecie podobne wymagania stawia naukowcom coraz więcej instytucji, w tym także instytucje finansujące badania naukowe, takiej jak amerykańskie National Institutes of Health, brytyjskie Research Councils czy fundacja Wellcome Trust, a na poziomie europejskim Komisja Europejska i Europejska Rada ds. Badań Naukowych.

Treść zarządzenia jest dostępna na stronie ICM.  

 

Źródło: PAP – Nauka w Polsce (www.naukawpolsce.pap.pl)

You may also like