Jak przesłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK) do Ministerstwa Finansów?

by Autor Gościnny
0 komentarz
Jednolity Plik Kontrolny

Z początkiem lipca 2016 wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce zostały objęte obowiązkiem przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do Ministerstwa Finansów. Nowa regulacja wymogła na dostawcach rozwiązań systemów IT wprowadzenie aktualizacji, tak aby możliwe było generowanie zdefiniowanych przez MF raportów finansowych i księgowych. Dane te muszą być przekazywane do Ministerstwa drogą elektroniczną według ściśle określonej specyfikacji, co okazało się wyzwaniem dla przedsiębiorców, ponieważ większość systemów informatycznych nie oferuje takiej możliwości. W związku z tym na rynku pojawiły się już rozwiązania IT pełniące rolę pośrednika pomiędzy ERP przedsiębiorcy a MF.

Wśród rozwiązań umożliwiających przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, polscy przedsiębiorcy znajdą m.in. Infinite JPK. Jaka jest zasada działania takiego rozwiązania? Na starcie użytkownik aplikacji wybiera plik JPK do wysyłki oraz podpis kwalifikowany, z którego będzie korzystać. Aplikacja szyfruje plik według specyfikacji MF, a następnie przygotowuje metadane tj. informacje o wysyłanym pliku, użytym szyfrowaniu, rozmiarze pliku czy sumie kontrolnej. Plik metadanych jest sygnowany podpisem kwalifikowanym w formacie XAdeS-BES i wysyłany do MF. W przypadku pozytywnej odpowiedzi ze strony Ministerstwa, odbywa się transfer zaszyfrowanego pliku JPK. Na koniec użytkownik może pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) w formacie XML.

Z zasadą działania aplikacji do przesyłania JPK można się również zapoznać w praktyce, korzystając z wersji testowej: https://jpk.infinite.pl/registration

W Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) umieszczone są wrażliwe dane dotyczące procesów finansowo-księgowych, dlatego tak ważny jest dla przedsiębiorców aspekt bezpieczeństwa. W związku z tym warto podkreślić, że na serwerze dostawcy systemu do przesyłania plików JPK, tj. Infinite, znajduje się jedynie log wysyłki (rodzaj wysyłanego pliku, treść odpowiedzi z MF, UPO), natomiast wszystkie pliki JPK są archiwizowane lokalnie na komputerze podatnika. Co więcej – zaszyfrowany Jednolity Plik Kontrolny może być odczytany tylko przez Ministerstwo Finansów.

You may also like