Pracodawco, nie daj się oszukać czyli o weryfikacji kandydatów – część II

by Autor Gościnny
0 komentarz

Jak wspomniano w pierwszej części artykułu, w walce z nieuczciwymi pracownikami i kandydatami na pracowników, zatrudniający nie są skazani na porażkę. Istnieje wiele metod pozwalających zweryfikować umiejętności,  wykształcenie i doświadczenie osób ubiegających się o posadę.

Najpopularniejszą z tych metod jest Pre-Employment Screening, polegający na sprawdzeniu prawdziwości danych zawartych w CV jeszcze przed przyjęciem kandydata do pracy. Jest to sposób najbardziej efektywny, pozwalający do minimum zredukować szansę zatrudnienia nieodpowiedniej osoby we własnej firmie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia w organizacji szeregu nieprawidłowości, m.in. zmniejszenia efektywności pracy, a nawet defraudacji. W Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, usługa Pre-Employment Screening jest w wielu przypadkach obligatoryjna na mocy prawa. W ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularna również w naszym kraju.

W Polsce liderem, jeśli chodzi o sprawdzenia pracownicze przy użyciu metody Pre-Employment Screening jest firma IBBC Group. Eksperci zatrudnieni w IBBC są w stanie drobiazgowo prześwietlić życiorys kandydata, tak aby pracodawca miał przejrzysty obraz osoby, która ubiega się o pracę w jego firmie.

W związku z coraz większym zainteresowaniem podobnymi usługami w naszym kraju, IBBC Group postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i  stworzyć pierwszą w Polsce platformę w całości dedykowaną sprawdzeniom pracowniczym. Background Screening Service (BSS) powstała, aby ułatwić i przyspieszyć proces weryfikacji CV pracownika. Platforma pozwala zdecydowanie usprawnić interakcję między trzema stronami: pracodawcą, osobą sprawdzaną i firmą przeprowadzającą sprawdzenie.

Rejestrując się na platformie Background Screening Service zarówno pracodawca, jak i kandydat do pracy otrzymują swoje własne konta. Dzięki temu informacje są bezpieczne i chronione przed wyciekiem o wiele bardziej, niż dzieje się to przy standardowej wymianie plików drogą mailową. Oprócz bezpieczeństwa, konto na platformie BSS to także wygoda – pracodawca jednym kliknięciem może sprawdzić interesujące go informacje (o pojawieniu się których jest automatycznie informowany), zaś kandydat do pracy wypełnia jasny i przejrzysty formularz, nie ruszając się z domu.

Największą korzyścią dla pracodawcy, który decyduje się na korzystanie z platformy Background Screening Service firmy IBBC Group jest jej interaktywność oraz to, że zdobyte informacje na temat osoby są na bieżąco uaktualniane. Dzięki temu osoba zatrudniająca może rozpocząć kolejny etap rekrutacji już w momencie potwierdzenia szczególnie interesującej jej informacji – nie musi czekać na stworzenie całego raportu. Pozwala to na znaczne usprawnienie i przyspieszenie całego procesu.

Również w przypadku wykrycia jakiejkolwiek niezgodności CV kandydata ze stanem faktycznym pracodawca jest o tym fakcie niezwłocznie informowany. Uzbrojony w taką wiedzę może, na wczesnym etapie,  „odsiać” nieodpowiednich kandydatów.

Portal Background Screening Service (BSS) jest idealnym narzędziem zarówno dla dużych korporacji, jak i mniejszych firm. Dzięki niemu można uniknąć wielu nieprzyjemnych niespodzianek, które czyhają na pracodawcę w procesie rekrutacji.

 

Platformę BSS znaleźć można pod adresem http://bss.ibbcgroup.com/.

Więcej informacji o firmie IBBC Group: www.ibbcgroup.com

Maciej Jasiak, IBBC Group

You may also like