Powstał Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

by Luiza Rach
0 komentarz

Rewolucja elektroniczna dotknęła też rejestry podmiotów akcyzowych. Od 1 lutego 2021 działa Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych zastąpi działające dotychczas 44 rejestry akcyzowe.  Rejestry papierowe prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy zostały zlikwidowane, a zamiast nich działa już jeden rejestr elektroniczny pod nadzorem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Podstawą prawną zmian jest Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 lutego 2021.

OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI ZGŁOSZEŃ

Wszystkie podmioty akcyzowe, które były zarejestrowane w dotychczasowych rejestrach mają obowiązek dokonania elektronicznej aktualizacji swoich zgłoszeń do 30 czerwca 2021. Termin ten obowiązuje też podmioty, który wraz z wprowadzeniem nowelizacji zostały zobowiązane do rejestracji. Są to podmioty prowadzące miejsca niszczenia wyrobów akcyzowych i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej zużywające zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, żeglugowe i gaz przeznaczony do celów opałowych (przykładowo szkoły, policja czy jednostki samorządu terytorialnego).

Aby zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych należy posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz uwierzytelnić swoje zgłoszenie jednym z podpisów elektronicznych – na przykład podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wprowadzenie jednolitego elektronicznego Rejestru ma ułatwić weryfikację kontrahentów uczestniczących w wysyłce i odbiorze towarów akcyzowych.

NOWA PLATFORMA USŁUG SKARBOWO-CELNYCH

Uruchomienie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych zbiegło się też w czasie z wdrożeniem nowej wersji portalu PUESC. Od 1 lutego 2021 obsługuje ona już część usług – między innymi zakładanie nowego konta, rejestrację firmy czy pozyskiwanie numerów EORI lub REX. Natomiast w tym momencie obydwie wersje portalu pozostają w użyciu. Po rejestracji w nowej wersji, konto zostaje automatycznie zsynchronizowane, co umożliwia dokonanie operacji również na starym portalu. PUESC będzie działał w ten sposób do momentu przeniesienia wszystkich  e-usług na nową wersję.

Źródło: gov.pl

You may also like