POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA – NIEZBĘDNIK DLA MEDYKÓW

Niejednokrotnie pisaliśmy już o informacji medycznej, ale trzeba napisać raz jeszcze. Od początku roku działa bowiem nowa platforma, która jest genialnym narzędziem ułatwiającym poruszanie się po literaturze i osiągnięciach naukowych dotyczących medycyny w Polsce. 

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” to wspólne przedsięwzięcie kliku instytucji – Uniwersytetów Medycznych z Wrocławia, Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Poznania i Warszawy oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Celem projektu była i jest platforma, które integruje, prezentuje i promuje osiągnięcia naukowe wszystkich jednostek oraz wspiera otwarty dostęp do zasobów i publikacji naukowych. 

Zasoby Polskiej Platformy Medycznej to:  

  • Profile naukowców i ekspertów 
  • Informacje o publikacjach naukowych i doktoratach 
  • Pełne teksty publikacji naukowych i doktoratów 
  • Dane badawcze 
  • Informacje o patentach, projektach, aparaturze badawczej i laboratoriach 
  • Informacje o wydarzeniach naukowych 
  • Informacje o czasopismach 
  • Informacje o współpracy pomiędzy naukowcami i jednostkami naukowymi 
  • Informacje o nagrodach, wyróżnieniach i aktywności naukowej naukowców 

Dzięki platformie zyskujemy otwarty i darmowy dostęp do publikacji z medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia. Znajdują się tu nie tylko artykuły naukowe, ale i monografie, doktoraty, informacje o zdobytych patentach, dane badawcze. Dzięki temu wszystkie informacje mamy w jednym miejscu – co napisał dany naukowiec, ilu prac jest autorem, w jakich czasopismach publikuje, w jakich zespołach pracuje, w jakiej dziedzinie i temacie prac jest najwięcej.  

Platforma daje możliwość wyszukiwania prostego i wyszukiwania zaawansowanego. Można też zasoby po prostu przeglądać. Publikacje można oczywiście czytać online, jest też opcja pobrania ich  do prywatnych folderów na urządzeniu użytkownika. Większość publikacji udostępnionych jest w modelu Open Access – w lipcu na platformie udostępniano ponad 42000 artykułów i ponad 1500 doktoratów w tym modelu.  

Ciekawym rozwiązaniem jest graf prezentowany w zakładce „współpraca” w profilu eksperta. Graf ten obrazuje współpracę pomiędzy jednostkami, scharakteryzowaną liczbą wspólnych projektów oraz publikacji za dany okres.  Wyniki można zawęzić do wybranej dyscypliny, można też sprawdzić liczbę wspólnych publikacji bądź przejść do profilu współpracownika. Oczywiście pełne dane bibliometryczne nie są już niczym niezwykłym, ciekawostką jest natomiast to, że widzimy przy publikacjach także wskaźniki altmetryczne, które pozwalają na mierzenie stopnia wpływu publikacji naukowej w Internecie. 

Dodaj komentarz