Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych nie tylko dla prawników

by Autor Gościnny
0 komentarz

Publikacja ta jest wspólnym przedsięwzięciem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Rady Europy oraz  Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to trzeci z serii podręczników prawniczych przygotowany wspólnie przez te podmioty. W publikacji przedstawiony został dorobek prawny zarówno Unii Europejskiej, jak i Rady Europy, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z zakresu ochrony danych osobowych.

Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych ma na celu podniesienie świadomości obywateli i ich wiedzy na temat przepisów w zakresie ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i Rady Europy, służąc jako główny punkt odniesienia dla czytelników. Przeznaczony jest dla prawników niespecjalizujących się w tej dziedzinie, sędziów, krajowych organów ochrony danych oraz innych osób pracujących w obszarze ochrony danych.

Podręcznik dostępny jest w kilkunastu wersjach językowych, w tym w wersji polskiej, na stronie internetowej Agencji Praw Podstawowych EU, pod linkiem: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/handbook-european-data-protection-law

Źródło: www.giodo.gov.pl

You may also like