Platforma Rejestrów Medycznych

by Agnieszka Piwowarczyk Bargieł
0 komentarz

Platforma Rejestrów Medycznych to produkt Projektu P2 realizowanego w latach 2007-2012 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, którym zawiaduje Ministerstwo Zdrowia. Założeniem platformy jest udostępnianie on-line usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych przedsiębiorcom.

Wprowadzenie

Platforma Rejestrów Medycznych udostępnia w wolnym dostępie dziewięć różnych rejestrów:

Rejestry Medyczne

O dwóch pierwszych już kiedyś pisaliśmy tutaj, więc dziś zajmiemy się teraz pozostałymi. W pierwszym rzucie informacyjnym przedstawimy Rejestr Aptek oraz Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych.

Rejestr Aptek

Zaczynając od Rejestru Aptek, którego pełna nazwa to tak naprawdę Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, znajdziemy w nim dane dotyczące aptek. Można się do niego dostać w trybie użytkownika zalogowanego oraz niezalogowanego, czyli w tzw. dostępie anonimowym. Aktualizacja danych jest prowadzona na bieżąco przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, niezwłocznie po wystąpieniu jakiejkolwiek zmiany. Wyszukiwanie w rejestrze odbywa się na kilku poziomach. Korzystanie z rejestru w panelu dotyczącym aptek bez logowania pozwala na korzystanie z pól wyszukiwawczych takich jak, np.:

 • Nazwa apteki
 • Właściciel apteki
 • Rodzaj apteki, np. punkt apteczny, apteka szpitalna
 • Inspektorat Farmaceutyczny, np. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
 • Miejscowość
 • Ulica

Rejestr Aptek

Istnieje także możliwość wertowania rejestru po danych właściciela, gdzie obok nazwiska można wyszukiwać po np. numerze NIP lub KRS. Trzecia możliwość korzystania z zasobów informacyjnych w Rejestrze Aptek to opcja wyszukiwania po danych nt. zezwolenia. W łatwy sposób można sprawdzić, ile aptek otworzono np. w 2016 w Krakowie. Ponadto rejestr udostępnia zbiorcze listy aptek, które można filtrować i według kilku kryteriów (np. Adres), zgodne z ich aktualnych statusem tj.:

 • Lista aptek z ważnym zezwoleniem/zgodą
 • Lista aptek internetowych
 • Lista aptek z cofniętym/wygaszonym zezwoleniem
 • Lista wszystkich aptek

Rejestru Aptek to intuicyjne narzędzie, które dostarcza dane nt. tego rynku w Polsce. Mogą z niego korzystać wszyscy, a dla użytkowników niezalogowanych rejestr zawiera tylko i wyłącznie dane dostępne publicznie.

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej, czyli w skrócie Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych, także prowadzi Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Aktualizacja danych jest realizowana każdorazowo w przypadku zmian. Wyszukiwanie w rejestrze również jest możliwe na kilku poziomach. Korzystanie z niego bez rejestracji i logowania w panelu dotyczącym hurtowni pozwala na korzystanie z pól wyszukiwawczych takich jak, np.:

 • Nazwa hurtowni
 • Rodzaj hurtowni, np. Hurtownia, Skład konsygnacyjny, Skład celny
 • Miejscowość
 • Ulica

Istnieje także możliwość wertowania rejestru po danych właściciela – z analogicznymi opcjami, jak w przypadku Rejestru Aptek oraz sposobność wyszukiwania po danych nt. zezwolenia. Dzięki temu ostatniemu wariantowi można dodatkowo sprawdzić, które hurtownie posiadają dodatkowe zezwolenia np. na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi.

Rejestr Hurtowni

Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych udostępnia również zbiorcze listy podmiotów, które można filtrować i według kilku kryteriów (np. Adres), zgodne z ich aktualnych statusem tj.:

 • Substancje kontrolowane
 • Lista hurtowni z cofniętym/wygaszonym zezwoleniem
 • Lista wszystkich hurtowni

Zapraszamy do testowania możliwości wyszukiwawczych. Platforma Rejestrów Medycznych i informacje na temat jej kolejnych elementów ukażą się wkrótce.

You may also like