Platforma internetowa do przechowywania wyników badań naukowych

by Autor Gościnny
0 komentarz

Platforma internetowa służąca do przechowywania wyników prac i badań naukowych, a także do ich prezentacji i wymiany powstaje na Politechnice Wrocławskiej. „To rozwiązanie wzmocni jakość zarządzania pracą badawczą” – uważa dr inż. Mateusz Tykierko.

Prace nad platformą e-science.pl zakończą się w październiku. Narzędzie powstaje w ramach szerszego projektu – Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB) – który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jak powiedział PAP koordynator projektu SPIN-LAB dr inż. Mateusz Tykierko, platforma e-science.pl ma usprawnić działalność polskich laboratoriów badawczych i zapewnić miejsce do bezpiecznego przechowywania danych i wyników prac naukowych. „Udostępniając bezpłatnie platformę chcemy pomóc we wdrożeniu w jednostkach naukowo-badawczych pakietu usług i aplikacji, które mają wspomagać działania laboratoryjne i wzmacniać jakość zarządzania pracą badawczą” – mówił Tykierko.

Obok gromadzenia danych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi, platforma umożliwia jej użytkownikom również ich wymianę w ramach zespołów badawczych. „Kierownik zespołu decyduje, do których usług mają dostęp członkowie zespołu oraz o poziomie dostępu do danych” – dodał Tykierko.

Według Agnieszki Kwiecień, specjalisty z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (WCSS) Politechniki Wrocławskiej, przechowywanie danych w bezpiecznym i niekomercyjnym miejscu ma wiele zalet związanych z ich ochroną i bezpieczeństwem, ale jest też jednym z wymogów, jakie stawiają przed naukowcami instytucje finansujące. „Wnioski o grant mogą stać się bardziej konkurencyjne, gdy jednostka naukowa wykaże zdolność do całościowego zarządzania danymi. Ponadto zespół oszczędza czas i zasoby, gdy ma wspólne miejsce składowania i dostępu do danych” – mówiła Kwiecień.

Platforma e-science.pl gwarantuje jej użytkownikom ochronę techniczną i prawną gromadzonych danych. Jej twórcy podkreślają, że narzędzie nie przetwarza danych osobowych w celach komercyjnych, poza indeksowaniem kontrolowanym przez użytkownika nie przetwarza treści dokumentów, nie handluje danymi i informacjami użytkowników. Aby podnieść zabezpieczenia służące ochronie gromadzonych danych, platforma została wyposażona w oprogramowanie do monitoringu i kontroli dostępu, zapory sieciowe, system wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, szyfrowanie danych oraz fizyczne mechanizmy ochrony, takie jak: systemy przeciwpożarowe, systemy chłodzenia i wentylacji oraz monitoring i kontrola dostępu fizycznego.

Według Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na budowę zaawansowanej infrastruktury naukowo-badawczej z funduszy unijnych wydano ponad 5,5 mld zł. Dzięki temu laboratoria zostały wyposażone w nowoczesny i zaawansowany technologicznie sprzęt. Jednak jego efektywne wykorzystanie – według Tykierki – jest uzależnione od zmian organizacyjnych. „Beneficjenci funduszy unijnych będą musieli dokonać istotnych zmian organizacyjnych, które nie tylko pomogą w lepszym zarządzaniu pracą zespołów, ale i przyczynią się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym” – dodał naukowiec.

WCSS, to jednostka Politechniki Wrocławskiej działająca na rzecz środowiska naukowego. Dostarcza i rozwija infrastrukturę sieciową i obliczeniową. Rozwiązania opracowywane w WCSS są wdrażane w celu zapewnienia najwyższej jakości usług obliczeniowych, składowania danych i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

You may also like