Platforma Informacyjna „SILESIAinfo”

by Autor Gościnny
0 komentarz

W piątek, 30 października w Urzędzie Miasta Racibórz, odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy w ramach Polsko – Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej „SILESIAinfo”. Tym samym zapoczątkowano wspólne przedsięwzięcie, którego celem będzie stwarzanie warunków rozwoju gospodarczego Raciborza. W imieniu Powiatu Raciborskiego podpisania współpracy dokonał Starosta Raciborski Ryszard Winiarski wraz z przedstawicielami instytucji wspierających serwis.

Polsko – Czeska Gospodarcza Platforma Informacyjna „SILESIAinfo” to wspólny projekt Miasta Racibórz, Miasta Opawa, Raciborskiej Izby Gospodarczej, Powiatowej Komory Gospodarczej w Opawie oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborza, a teraz również Powiatu Raciborskiego.

W trakcie piątkowego przedpołudnia spotkali się przedstawiciele partnerów projektu m.in.: prezydent Miasta Racibórz – Mirosław Lenk, wiceprezydent Miasta Racibórz – Irena Żylak oraz wiceprezes Raciborskiej Izby Gospodarczej w Raciborzu – Konrad Migocki. W gronie instytucji wspierających projekt znaleźli się przedstawiciele: Powiatowego Urzędy Pracy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie prowadził Ireneusz Burek, pomysłodawca i twórca projektu, który wyjaśnił znaczenie Polsko – Czeskiej Gospodarczej Platformy Informacyjnej „SILESIAinfo”. Zaznaczył, że jest to innowacyjne rozwiązanie, na które składa się serwis informacyjny www.silesiainfo.org. Umożliwia on przepływ informacji gospodarczych pochodzących z wielu źródeł do przedsiębiorców jako użytkowników systemu. Co więcej, platforma poprzez Katalog Firm daje użytkownikowi również możliwość całkowicie darmowej prezentacji własnej firmy. Ponadto ułatwia kontakt z przedsiębiorcami oraz umożliwia konsultacje pomiędzy środowiskiem biznesu, a samorządem, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i urzędami.

Zadowolenia z podpisania porozumienia nie krył starosta powiatu, Ryszard Winiarski, który wyjaśnił, jak niezwykle ważne są tego typu narzędzia, mające na celu wspieranie właścicieli firm.

– Projekt ten ma ogromne znaczenie, przede wszystkim dla przedsiębiorców. Jako, że niegdyś sam do nich należałem, świetnie rozumiem zapotrzebowanie na takie narzędzia wsparcia, które umożliwiają wzajemną wymianę informacji gospodarczych – tłumaczył Ryszard Winiarski, który nie ukrywa, że platforma to serwis istotny także dla starostwa.

– Możliwe będzie uzyskiwanie większego spektrum informacji dotyczącego starostwa powiatowego. Dzieję się tak, ponieważ zależy nam na ułatwieniach dla naszych mieszkańców, którzy uzyskają tym samym dostęp do wielu cennych i pomocnych wiadomości – dodaje Starosta.

– Warto pamiętać, że projekt ten ma wymiar transgraniczny, co dodatkowo generuje wiele możliwości współpracy i przepływu informacji pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i czeskimi. Jesteśmy sąsiadami, pracujemy razem i wspólnie realizujemy różnego rodzaju projekty – zaznacza Ryszard Winiarski.

Na czym polega działanie serwisu „SILESIAinfo”? Otóż, platforma pozyskuje informacje gospodarcze, które ukazują się na ryku lokalnym. Następnie dane te, umieszczane zostają na stronie internetowej platformy oraz przesyłane w formie newslettera do konkretnych zarejestrowanych przedsiębiorców. Co ważne, serwis nie pełni funkcji wyłącznie informacyjnej, ponieważ użytkownicy, za sprawą SILESIAinfo, mają możliwość zwrócenia się z zapytaniem, za pośrednictwem administratora, do partnerów projektu lub też instytucji współpracujących.

Źródło: Adventure Media

You may also like