Otwarte Konkursy PARP dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

by Izabela Kijenska Dabrowska
0 komentarz

Koniec wakacji i początek września rozpoczął się w PARP otwarciem konkursów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uruchomiono nabór wniosków w ramach: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (31.08.2015), Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (31.08.2015) oraz w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”, I Oś priorytetowa: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (01.09.2015). Dzisiaj prezentujemy pierwszy z nich.

W ramach konkursu Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy. Celem tego działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”.

Podstawowe założenia projektów przedsiębiorstw:

 1. W ramach konkursu finansowaniu podlegać będą inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.
 1. Zakres dofinasowania działań w ramach projektu obejmuje:
 • działania badawcze – do max. 450 000 zł,
 • działania doradcze – do max. 500 000 zł,
 • część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowania nie może przekroczyć 20 mln zł,
 • wielkość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć kwoty 50 mln. EUR
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł.
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.
 1. Poziom dofinansowania:
 • Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,
 • Część doradcza – maksymalnie 50%,
 • Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
 1. Z działania mogą skorzystać– mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
 1. Czas trwania konkursu:
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2015 r.
 1. Dokumentacja do poddziałania znajduje się pod linkiem (link)

Źródło: http://poir.parp.gov.pl/badania-na-rynek/poddzialanie-3-2-1-badania-na-rynek

 

 

 

You may also like