Otwarte Konkursy PARP dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw cz. 2

by Izabela Kijenska Dabrowska
0 komentarz

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (31.08.2015)

Pomysł na program obejmujący Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP wyrósł, jak podkreśla PARP z potrzeby stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji.

Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe.

PARP Planuje wesprzeć w ramach programu 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 1. Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Dofinansowane będą działania związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.
 1. Zakres dofinasowania działań w ramach projektu obejmuje:
 • minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 60 000 zł,
 • maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt – 400 000 zł.
 1. Poziom dofinansowania:
 • maksymalnie 70% dla średnich przedsiębiorców oraz
 • maksymalnie 80% dla mikro i małych przedsiębiorców.
 1. Z działania mogą skorzystać– mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
 1. Czas trwania konkursu:
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 30 grudnia 2015 r.
 1. Dokumentacja do poddziałania znajduje się pod linkiem (link)

Źródło: http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

 

You may also like