OPSEC w biznesie – jak zadbać o bezpieczeństwo w firmie

by Katarzyna Kucia
0 komentarz
CRBR

Podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci to obecnie jedna z kluczowych spraw w organizacjach. Dowiedz się dlaczego OPSEC jest ważny dla bezpieczeństwa biznesowego, i jakie kroki możesz podjąć w celu ochrony danych przed niezamierzonymi wyciekami.

Dlaczego bezpieczeństwo operacyjne jest ważne?

Jak wspominaliśmy w ostatnim artykule, pojęcie bezpieczeństwa operacyjnego (OPSEC) to proces mający na celu ochronę poufnych informacji przed przedostaniem się ich w niepowołane ręce. OPSEC, choć wywodzi się z terminologii wojskowej, w erze komputerów stał się nieodłączną częścią instytucji państwowych, przedsiębiorców i osób publicznych. W obecnych czasach, każda osoba korzystająca z Internetu powinna zastanowić się jakie informacje przekazuje, aby uniknąć nieumyślnego ujawnienia swoich danych wrażliwych.

Pięć kroków bezpieczeństwa operacyjnego

Analizę OPSEC przeprowadza się w celu oceny bezpieczeństwa informacji. Proces ten składa się z następujących pięciu kroków.

Identyfikacja krytycznych informacji

Pierwszym krokiem jest ustalenie, które informacje byłby szczególnie szkodliwe, gdyby wyszły poza struktury firmy. 

Krytyczne informacje obejmują między innymi:

  • dane osobowe pracowników lub klientów, 
  • sprawozdania i wyniki finansowe 
  • informacje o własności intelektualnej
  • wewnętrzne dane o organizacji
  • plany logistyczne

Należą do nich również informacje udostępniane w mediach społecznościowych przez pracowników czy samą organizację. 

Analiza zagrożenia

Kolejnym krokiem jest identyfikacja. Kto mógłby stanowić potencjalne zagrożenie dla krytycznych informacji w naszej organizacji. Zagrożenie może być zewnętrzne np. hakerzy, konkurencja. Jak i wewnętrzne, pochodzące z niezadowolonych bądź nieświadomych pracowników.  

Analiza luki w zabezpieczeniach

Następny krok związany jest z przeanalizowaniem potencjalnych luk w zabezpieczeniach organizacji. Krok ten obejmuje ocenę i identyfikację słabych punktów, procesów i rozwiązań technologicznych. 

Ocena ryzyka

Dalszym etapem jest określenie poziomu zagrożenia, które może wynikać ze zidentyfikowanej wcześniej luki. Każdą lukę należy uszeregować na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia, poziomu wyrządzonych szkód, czy ilości czasu potrzebnego na ich naprawę. 

Zastosowanie odpowiednich środków zaradczych

Ostatnim krokiem jest stworzenie i wdrożenie odpowiedniego planu eliminowania zagrożeń. Środki zaradcze obejmują m.in. aktualizację sprzętu, stworzenie nowych lub zaktualizowanie obecnych zasad dotyczących danych poufnych, czy przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zasad firmy. 

Najlepsze praktyki w zakresie OPSEC

Kilka praktycznych porad, które możesz zastosować na potrzeby biznesu, jak i prywatnie w codziennych działaniach w przestrzeni publicznej. 

  • Zastanów się, zanim coś udostępnisz – wydawać by się mogło, że jest to kwestia oczywista. Powtarzaną wielokrotnie zasadę, że „nic nie ginie w Internecie” znają wszyscy. Warto przeprowadzić osobistą ocenę ryzyka i zastanowić się czy udostępniane przez ciebie zdjęcie, post lub komentarz nie zdradza zbyt wielu informacji, które mogą być wykorzystane przeciwko tobie lub twojej organizacji.
  • Zarządzaj uprawnieniami dostępu – uprawnienia dostępu powinny być ściśle ograniczone tylko do osób, które potrzebują dostępu do wykonywania ich zadań.
  • Aktualizuj narzędzia i oprogramowanie – rozwiązania antywirusowe czy aplikacje powinny być regularnie aktualizowane o najnowsze poprawki. Zwiększysz w ten sposób swoją ochronę.
  • Korzystaj z dostępnych rozwiązań technologicznych – błąd ludzki jest częstą przyczyną naruszeń bezpieczeństwa danych. Aby zapewnić sobie najwyższy poziom ochrony wykorzystuj dostępne narzędzia. Menadżer haseł, aby generować silne i unikalne hasła do swoich kont, czy uwierzytelnienie dwuskładnikowe (2FA) w celu zapewnienia dodatkowej ochrony.

Wprowadzając w życie wyżej wymienione rady, możesz poprawić swoje bezpieczeństwo operacyjne, chroniąc swoje informacje i nie narażać na ryzyko swojej firmy.

You may also like