Kto odpowiada za treść komentarzy w Internecie?

by Karolina Gorczyca
0 komentarz

Portale i serwisy internetowe dają nam możliwość komentowania wiadomości i informacji na nich umieszczanych. Niemal pod każdym tekstem zamieszczonym w Internecie użytkownik ma możliwość zamieszczenia komentarza i podzielenia się swoją opinią. Sporą popularnością cieszą się także portale internetowe pozwalające na ocenę działania przedstawicieli różnych zawodów. Dzisiaj o tym kto odpowiada za treść zamieszczonych komentarzy w sytuacji, gdy naruszają one czyjeś prawa lub dobra osobiste.

Odpowiedzialność za treść zamieszczonego komentarza i ewentualne naruszenie dóbr osobistych innych osób ponosi przede wszystkim autor komentarza. On, publikując napisane przez siebie treści, bierze odpowiedzialność za ich treść, prawdziwość i zgodność z prawem. Autor odpowiada na zasadach ogólnych – np. za naruszenie dóbr osobistych wprost na podstawie art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. On też może być bezpośrednio pozwany przez osobę, której dobra osobiste zostały naurszone.

Możliwą odpowiedzialność administratora serwisu w przypadku prowadzenia serwisów internetowych reguluje natomiast ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Co do zasady odpowiedzialności takiej nie ponosi administrator strony, ale tylko w sytuacji, gdy nie wie on o dokonanym naruszeniu. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 u.ś.u.d.e. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

Istotne jest, że po otrzymaniu zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, aby nadal nie ponosić odpowiedzialności za ich treść, usługodawca powinien przede wszystkim wyjaśnić charakter danego komentarza, w szczególności ustalić czy ma charakter bezprawny, a jeśli tak – uniemożliwić dostępu do danych np. usuwając dany wpis lub też ukrywając go tak, by nie był on dostępny dla innych użytkowników Internetu. Częstą praktyką w takich sytuacjach jest także zwracanie się bezpośrednio do autora wpisu, aby potwierdził czy zamieszczone przez niego treści są prawdziwe, sprawdzone i czy z pełną świadomością bierze on odpowiedzialność za to, co zostało przez niego opublikowne. W przypadku dalszego pozostawienia na stronie wpisu, o którym administrator wie, że ma on charakter bezprawy – ponosi on pełną odpowiedzialność za treść wpisu,  na równi z jego autorem.

You may also like