Obowiązki informacyjne sprzedawców w projekcie ustawy o prawach konsumentów

by Autor Gościnny
0 komentarz

Nowa ustawa o prawach konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązki informacyjne wobec klientów. Przedsiębiorca, który nie przekaże klientowi kompletu wymaganych prawem danych, zapłaci grzywnę nawet do 5 tys. zł. Wystarczy, że np. nie wspomni o reklamacji.

Na łamach Dziennika Gazeta Prawna odniesiono się do zagadnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorców wobec klientów w świetle nowej ustawy o prawach konsumentów.

Zgodnie z projektem ustawy sprzedawca lub usługodawca będzie musiał przekazać konsumentowi następujące informacje:

  • o głównych cechach świadczenia
  • o sposobach porozumiewania się (swoje dane wraz z numerem telefonu)
  • o procedurze rozpatrywania reklamacji
  • o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności
  • o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy
  • o usługach posprzedażowych i gwarancji
  • o kosztach, przy czym nie wystarczy samo wskazanie ceny wraz z podatkiem. Potrzebne będzie poinformowanie klienta o wysokości opłat za dostarczenie towaru, usługi pocztowe i jakichkolwiek innych kosztów związanych z transakcją.

Nowe kary mają uderzyć w sprzedawców, którzy ukrywają informacje. Jeśli sprzedawca towaru lub usługi zatai informacje, lub udzieli informacje niepełne, będzie podlegać karze grzywny.

Wszystkie informacje klient będzie musiał otrzymać przed zawarciem transakcji. W praktyce wystarczy więc, że sprzedawca nie wyjaśni klientowi, jak wygląda procedura składania reklamacji lub nie wskaże sposobu kontaktowania się z konsumentem, a ten będzie mógł zgłosić to wykroczenie policji lub prokuratorowi.

Obecnie kwestiami niedopełnienia obowiązków informacyjnych zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale tylko gdy narusza to zbiorowy interes konsumentów. Po wejściu w życie nowych przepisów grzywna będzie grozić przy każdym jednostkowym naruszeniu.

Wymóg nałożenia przewidzianych ustawą sankcji na przedsiębiorców, którzy nie dopełnią obowiązków informacyjnych wobec konsumentów, wynika wprost z dyrektywy 2011/83/UE.

Obowiązki informacyjne nie będą miały zastosowania przy drobnych umowach życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu. Innymi słowy klient kupujący mleko i bułki nie będzie musiał otrzymywać kompletu wskazanych w przepisach danych, ale ten nabywający odkurzacz czy tablet – już tak.

Zarówno tradycyjni, jak i internetowi sprzedawcy powinni śledzić proces legislacyjny. Nowa ustawa powinna zacząć obowiązywać najpóźniej 13 czerwca 2014 r., gdyż taki ostateczny termin wyznacza dyrektywa unijna.

Na podstawie: Sławomir Wikariak. Nowe kary uderzą w sprzedawców ukrywających informacje.

Źródło: DGP-Prawo

You may also like