Informacje statystyczne Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości

by Autor Gościnny
0 komentarz

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości to portal, który jest źródłem informacji o funkcjonowaniu polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości.

Znajdują się w nim między innymi:

  • bazy statystyczne,
  • informacje o dobrych praktykach,
  • porównania krajowe i międzynarodowe,
  • opisy stosowanych pojęć i definicji.

Na szczególną uwagę zasługuje dział poświęcony porównaniom krajowym oraz międzynarodowym. Dzięki nim w prosty sposób można sprawdzić, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w wybranym obszarze terytorialnym oraz porównać go z innymi pod względem wybranych statystyk.

W grudniu 2013 r. Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości został zaktualizowany i poszerzył swoją zawartość. Obok zaktualizowanych w porównaniach krajowych map i wskaźników w podziale na apelacje wprowadzono uszczegółowienie informacji na okręgi sądów okręgowych. Jako pierwszy taką funkcjonalność uzyskał wskaźnik opanowania wpływu ogółem. Pozostałe wskaźniki będą sukcesywnie uzupełniane o informacje w podziale na poszczególne obszary okręgów.

Dodatkowo został wprowadzony nowy wskaźnik: „Stosowanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE)”. Wskaźnik ten jest zaprezentowany w postaci tabeli i na mapie.

Baza statystyczna została rozszerzona o retrospektywne opracowania tabelaryczne, które podają liczbę prawomocnie skazanych osób dorosłych i liczbę wydanych prawomocnie orzeczeń wobec nieletnich. Tabele informują o liczbie osób, a także o artykule kodeksu karnego lub artykule ustawy szczególnej będącym podstawą do wydania orzeczenia.

W Informatorze została zamieszczona także informacja, która pozwoli na szybki dostęp do danych statystycznych o liczbie osób skazanych i o wymiarze orzeczonej kary: „Prawomocnie skazani dorośli wg rodzajów przestępstw i wymiaru kary  (czyn główny) w latach 2008-2012”. Skazania wobec osób dorosłych i orzeczenia wobec nieletnich w 2012 roku zostały dodatkowo zwizualizowane na mapach.

Na portalu pojawiły się dane o liczbie recydywistów w odniesieniu do liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji. Ministerstwo Sprawiedliwości

You may also like