Niemcy – Źródła informacji biznesowej

by Marcin Karwowski
0 komentarz
firmy w niemczech

Coraz więcej Polaków zakłada firmy w Niemczech. Jak wskazują przedsiębiorcy, skłania ich ku temu niższy VAT i uczciwy ZUS. Szacuje się, że w Niemczech istnieje już około 200 tys. polskich firm. Opisane narzędzia mogą być przydatne zarówno w zakładaniu własnego biznesu, jak i badaniu niemieckiego rynku.

 

Wspólny Portal Rejestrowy Krajów Związkowych

Portal Rejestrowy umożliwia wgląd do Rejestru Handlowego ujawniającego informacje o istotnych stosunkach prawnych przedsiębiorstw. W Dziale A wpisane są jednoosobowe spółki handlowe, spółki jawne handlowe i komandytowe oraz europejskie związki interesów ekonomicznych. W Dziale B odnaleźć można dane spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek europejskich, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz funduszy emerytalnych wzajemnych. Rejestr udostępnia informacje w formie odpisów zawierających między innymi, informacje o: nazwie firmy, formie prawnej, oddziałach, przedmiocie działalności, siedzibie, osobach uprawnionych do reprezentacji oraz ewentualnie kapitale zakładowym przedsiębiorstwa.

 

Urząd Statystyczny

Serwis niemieckiego urzędu statystycznego (Destatis – Statistisches Bundesamt), może być przydatny podczas analiz rynkowych. Zawiera informacje o statystycznym ujęciu wielu zagadnień. Portal grupuje dane tematycznie w 9 grupach i wielu podgrupach. Użytkownik może wybrać konkretne dane, które mają się wyświetlić w zindywidualizowanym raporcie. Portal Destatis może być przydatny podczas analizy nisz rynkowych bądź nasycenia rynku.

 

Izba Rzemieślnicza

Z chwilą zarejestrowania działalności gospodarczej w Niemczech, Urząd Działalności Gospodarczej powiadamia o tym fakcie Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny i właściwą Izbę Rzemieślniczą. W odnalezieniu właściwej Izby pomóc może ich spis w podziale na landy. Wiele platform jest do siebie podobnych, wykonane zostały według określonych zasad, co ułatwia poruszanie się po serwisach poszczególnych izb. W obrębie stron funkcjonują wyszukiwarki, które pozwalają na odnalezienie firm, które świadczą usługi w określonym zakresie działalności gospodarczej. Portale Izb Rzemieślniczych umożliwiają szybką analizę stanu rynku w danym landzie w określonych branżach, stanowią także doskonałą bazę danych kontaktowych do poszczególnych firm.

 

iXPOS – Niemiecki Portal Biznesowy

iXPOS jest platformą kontaktów biznesowych. Strona powstała z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (Federal Ministry of Economic Affairs and Energy), jako miejsce zbierające informacje na temat rynku niemieckiego, odwołujące internautę do różnych zasobów Sieci związanych z prowadzeniem biznesu w Niemczech. W portalu odnaleźć można opis poszczególnych sektorów działalności gospodarczej, nawiązać kontakt z innymi przedsiębiorcami czy poznać zasady wejścia na rynek niemiecki. Na iXPOS skorzystać można także z forum wymiany doświadczeń i poszukiwania kontaktów.

 

Polskie Firmy w Niemczech

Ciekawym źródłem informacji jest portal polskich firm na niemieckim rynku – My Polacy. Jedną z sekcji strony jest katalog niemieckich firm prowadzonych przez Polaków. Podmioty zostały pogrupowane według zakresu działalności oraz rejonu (landu), na terenie którego posiadają placówkę. Rekordy podstawowe zawierają dane kontaktowe, a wpisy premium (płatne dla przedsiębiorców), także krótki opis oraz wizytówkę.

 

You may also like