Najczęściej wybierane portale informacyjne – CBOS

by Katarzyna Krogulec
0 komentarz
portale informacyjne

Polscy internauci  szukając bieżących informacji korzystają z Onetu, WP, Interii i Gazety.pl. Okazuje się, że ocena wiarygodności wybieranych źródeł zależy od poglądów politycznych pytanych osób.

W poszukiwaniu wydarzeń  z kraju i zza granicy Polacy najczęściej wybierają telewizję. Drugie miejsce zajmuje Internet, a kolejne – tradycyjna prasa i radio. Na pytanie, z których portali rodacy czerpią informacje o polityce i aktualnościach, badani wymieniają:

  • Onet.pl – 33,1%,
  • WP.pl – 27%,
  • Gazeta.pl – 8,7%,
  • wiadomości na portalach społecznościowych (dominujący Facebook) – 12%,
  • pozostałe wymieniane są bardzo rzadko.

Internetowe serwisy regionalne przegląda 6% naszych rodaków, natomiast strony informacyjne należące do telewizji, takie jak TVN24 lub TVN24BIS czyta 5% respondentów. Marginalny odsetek odwiedzin odnotowuje TVP Info (lub TVP),  a tylko w jednym przypadku wskazano na Polsat News.

Miejsce dla Google

Portale nieprzynależące do żadnego innego medium są odwiedzane przez 4% badanych – dokładnie tyle też osób szuka informacji za pomocą Google. Natomiast 30 % pytanych w ogóle nie jest zainteresowanych szukaniem informacji o aktualnościach z kraju i ze świata.

Aktualności ze świata google

Poglądy polityczne a wybierane media

Okazuje się, że portal Interia zrzesza ludzi o różnych poglądach politycznych i jest tym samym najbardziej neutralny:

  • 14% o poglądach lewicowych,
  • 18% centrowych,
  • 14% prawicowych.

Pozostali duzi gracze z czołówki badania również nie mają jednolitych poglądowo odbiorców. Z Onetu najczęściej korzystają osoby o poglądach centrowych (43%), lewicowych (39%), i prawicowych (31%). Układ sił dla Wirtualnej Polski rysuje się nieco odmiennie: poglądy lewicowe (36%), prawicowe (29%) i centrowe (24%). Osoby identyfikujące się z lewicą lub PO oprócz Onetu wybierają Gazetę.pl i rzadziej TVN24. Wśród młodych ludzi (poniżej 35 roku życia) oraz tych o poglądach lewicowych lub popierających Kukiz’15, popularne jest czerpanie wiadomości z mediów społecznościowych.

Osoby o poglądach lewicowych i centrowych pochlebnie wyrażają się o wiarygodności Onetu, Interii, WP i Gazety.pl. Ci, którzy są za opcją lewicową wskazują na Gazetę.pl, a za centrową – na Wirtualną Polskę. Natomiast internauci o poglądach prawicowych, sceptycznie oceniają wszystkie cztery serwisy, ale najmniej zastrzeżeń mają do WP i Interii.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia”  CBOS przeprowadziło za pomocą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 30 marca – 6 kwietnia 2017 r. Na pytania o korzystanie z mediów oraz ich wiarygodność odpowiadało 1 075 losowo wybranych, pełnoletnich respondentów mieszkających w Polsce.

 

You may also like