Nadchodzi standaryzacja OSINT w amerykańskim wywiadzie

by Luiza Rach
0 komentarz

Agencje wywiadowcze w Stanach zaczynają dostrzegać potencjał OSINT i chcą ustandaryzować jego wykorzystanie. 

Chociaż open source intelligence, czyli biały wywiad, jak sama nazwa wskazuje wywodzi się ze środowisk wywiadowczych, do tej pory ich amerykańskie agendy miały problem z określeniem, jak wpisuje się on w szerszy kontekst ich działalności. 

Biały wywiad się sprawdza 

Trudno też zaprzeczyć, że od rozpoczęcia wojny w Ukrainie OSINT zyskał na popularności. Najważniejsze jest jednak to, że po prostu się sprawdził. Ilość materiału, który został pozyskany z mediów społecznościowych czy komunikatorów jest ogromna. Eksperci i wolontariusze z całego świata na bieżąco wykorzystują swoje umiejętności, aby monitorować sytuację i geolokalizować publikowane zdjęcia i filmy. 

Nadchodzi standaryzacja 

Do tej pory amerykańskie agencje opierały się głównie na formach takich jak wywiad elektromagnetyczny czy rozpoznanie satelitarne. Sytuację tę ma zmienić tegoroczna Ustawa Autoryzacyjna Wywiadu. Sama ustawa jest odnawianym dorocznie aktem prawnym określającym między innymi finansowanie i upoważnienia wszystkich 18 amerykańskich agencji wywiadowczych (CIA, NSA czy FBI i innych) na dany rok fiskalny. W tym roku jednym z celów jest skłonienie tych organizacji do podnoszenie kompetencji białego wywiadu i szerszego ich wykorzystywania, szczególnie w kontekście rywalizacji z Chinami. 

Problemem w wykorzystaniu otwartych źródeł jest również brak spójności między poszczególnymi agendami. Każda z nich stosuje OSINT w odmienny sposób. Brak jest jednolitego podejścia nie tylko do gromadzenia informacji, ale także pracy nad nimi czy dzielenia się. Wraz z coraz większą akceptacją białego wywiadu przez liderów społeczności, pojawiają się jednak możliwości wprowadzenia wspólnych standardów, szczególnie z zakresu nauki i treningu odpowiednich umiejętności. 

OSINT po amerykańsku 

Agencja Wywiadowcza Departamentu Obrony (DIA) w 2019 roku powołała do życia Open Source Intelligence Integration Center. Centrum to ma na celu regulację wykorzystania OSINT przez wojsko za pomocą odpowiednich standardów, procesów i najlepszych praktyk. W przyszłości Departament Obrony chce stosować przede wszystkim podejście oparte na danych. Ma to przejawiać się skupieniem na automatyzacji i wykorzystywaniu technologii opartych na możliwości AI w celu przyspieszenia przetwarzania zgromadzonych danych. To jednak nie wystarczy. Dla analityków kluczowa jest bowiem możliwość zrozumienia, w jaki sposób algorytmy analizują dane i dochodzą do konkretnych wniosków. Czas pokaże, jak sprawdzi się to podejście. 

Źródło: Doubleday Justing, Spy agencies look to standardize use of open source intelligence, “Federal News Network”, 12.05.2022. 

You may also like