Moment na cyfryzację w Polsce jest teraz!

by Autor Gościnny
0 komentarz

Według najnowszego raportu Top of Digital Europe (ToDE), niezależnej organizacji analityczno-badawczej ICT dla regionu państw Morza Bałtyckiego, Polska posiada ogromny potencjał cyfrowy, który w dużej mierze jest niewykorzystywany.Teraz jest dobry moment na to, by zacząć go wykorzystywać i czerpać korzyści z rosnącej liczby startupów i zainteresowania ze strony międzynarodowych firm. Nadzieję, że Polska dorówna innym krajom regionu państw Morza Bałtyckiego, dają wprowadzane aktualnie projekty rządowe i inicjatywy prywatne, mające na celu wsparcie rozwoju cyfrowego.

Głównym celem, jaki przyświeca działalności ToDE jest promowanie jednolitej gospodarki cyfrowej w regionie państwa Morza Bałtyckiego, a także zobrazowanie ogromnego potencjału i korzyści wynikających z nawiązania transgranicznej współpracy w sektorze nowych technologii i cyfryzacji. Temu zagadnieniu w głównej mierze poświęcone były dwa ostatnie raporty ToDE. Ukazywały one osiągnięcia i potencjał tkwiący w ustrukturyzowanej współpracy w regionie oraz jej duży wpływ na rozwój gospodarczy. Kraje w regionie są faworytami w gospodarce cyfrowej. Polska, stanowi natomiast ważne źródło zasobów wysoko wykwalifikowanych specjalistów ICT.
 

Poziom cyfryzacji w 2016

Najnowszy raport ToDE „Stan Cyfryzacji Regionu 2016” pokazuje, że Polska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału oraz możliwości, jakie niesie za sobą cyfryzacja. Wraz z Łotwą i Litwą nadal pozostaje w tyle w stosunku do innych krajów regionu w kluczowych kategoriach. Problemem jest zbyt wolne tempo rozwoju cyfrowego oraz za mały dostęp do nowoczesnych technologii. Polska plasuje się na pierwszym miejscu pod względem największej ilości osób, które nigdy nie korzystały z Internetu (25%), posiada również wysoki odsetek gospodarstw domowych bez dostępu do sieci (19%). Polska prezentuje również wolny przyrost przedsiębiorstw korzystających z usług w chmurze (mniej niż 10%), a właśnie to otwiera przed firmami szerokie możliwości rozwoju i działalności również poza granicami kraju. Podsumowując, przy dotychczasowym tempie rozwoju potrwałoby to zbyt długo, by dogonić poziom obserwowany w Estonii czy Norwegii.
Pomimo pewnych wyzwań, Polska ma ogromny potencjał, na przykład w zakresie wiedzy teleinformatycznej – mówi Torben Aaberg, Head of Public Affairs w Baltic Development Forum, organizacji będącej współzałożycielem ToDE. Zauważamy wzmożoną aktywność startupów oraz zainteresowanie ze strony globalnych firm, co oznacza, że nadszedł właściwy moment na wykorzystanie tego potencjału. Niewykorzystanie tej okazji może spowolnić wykorzystywanie cyfryzacji w budowaniu polskiej gospodarki. Promowanie firm cyfrowych i szeroko rozumiana cyfryzacja biznesu może korzystnie odbić się na całej gospodarce i społeczeństwie. Aaberg twierdzi, że otwarta gospodarka to integralna część procesu tworzenia większego rynku cyfrowego między krajami. Z regionalnego punktu widzenia, choć inne kraje mogą być w pewnych aspektach bardziej zaawansowane, realny wpływ i wkład, jaki Polska może wnieść do większego rynku cyfrowego, będzie bardzo istotny.
 

Pozytywne trendy w administracji państwowej

Polska wciąż pozostaje w tyle innych krajów w regionie, jednakzauważyć można pozytywne działania, przejawiające się licznymi inicjatywami rządowymi i prywatnymi na tym polu – mówi Piotr Marczuk z Microsoft Poland. Dobrym przykładem jest nawiązanie ściślejszej współpracy administracji państwowej z szeroko pojętą branżą ICT (dysponuje zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami)i udostępnianie usług e-government nie poprzez strukturę państwową, a poprzez system biznesowy. Już teraz powołane rok temu Ministerstwo Cyfryzacji pochwalić się może szeroką współpracą z sektorem bankowym. Rezultatem było wdrożeniem m.in. projektów 500+ online, czy Profil Zaufany. Pozytywnym sygnałem, mówi Marczuk, jest również projekt zakładający budowę Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którego założeniem jest podłączenie do 2018 r. wszystkich szkół w Polsce do szerokopasmowej sieci oraz wprowadzenie do nich podstaw nauki kodowania.

 

Szansa dla polskich przedsiębiorstw

Na uwagę zasługują również prywatne inicjatywy, mające na celu budowanie konkurencyjność Polski i przyspieszenie jej rozwoju cyfrowego. Bardzo aktywna na tym polu jest firma Microsoft, która już od dłuższego czasu inwestuje w dostarczanie technologii do polskich startupów. Uruchomiliśmy specjalny program BizSpark, który pozwala przez pierwszy okres wchodzącym na rynek firmom na bezpłatne wykorzystywanie zaawansowanych technologii Microsoft, na bazie których budować można swoje rozwiązania. Obecnie w programie zarejestrowanych jest około 2300 startupów, co daje nadzieję na coraz większą ilość firm pracujących na nowoczesnych narzędziach – mówi Piotr Marczuk z firmy Microsoft. Microsoft duży nacisk kładzie również na kształcenie przyszłej kadry pracującej na gospodarczy sukces Polski w obszarze cyfrowym. Już od 8 lat Microsoft organizuje również w Polsce konkurs ImagineCup, największy startupowy konkurs dla studentów na świecie. Naszym celem jest wspieranie młodych, zdolnych ludzi w tworzeniu realnych projektów. Dajemy im nie tylko wiedzę technologiczną i narzędzia, ale również biznesowe doświadczenie, tak, aby powstać mogły firmy, które realnie przyczynią się do rozwoju gospodarczego Polski – dodaje Piotr Marczuk.

Autorem raportu ToDE jest profesor Martin Andersson, z Blekinge Institute of Technology i Lund University oraz Joakim Wernberg, PhD student na Lund University i Senior Policy Analyst na Chamber of Industry & Commerce wPołudniowej Szwecji.

 

Więcej informacji na temat najnowszego raportu ToDE znajdziecie Państwo:

http://www.bdforum.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_StateOfDigital.pdf

Więcej informacji o organizacji Top of Digital Europe znajdą Państwo na stronie www.topofdigital.eu.

Zapisz

You may also like