Międzynarodowa Organizacja Pracy ILO – zasoby informacyjne

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

TRAVALI, NATLEX, EPLex, LEGOSH, ILOSTAT, LABORSTA to przykłady baz danych Międzynarodowej Organizacji Pracy. Do korzystania zarówno z baz, jak i innych zasobów informacyjnych organizacja zaprasza w przejrzysty sposób poprzez Library ILO.

Zasoby danych znajdujące się w źródłach informacji ILO odzwierciedlają kierunki działań i prób organizacji, podejmowane ku rozwiązywaniu problemów dotyczących zagadnień pracy (ochrona praw pracowników, warunki pracy, bhp, ubezpieczenia społeczne, zapobieganie bezrobociu, tworzenie miejsc pracy, zwiększanie szans zatrudnienia itd.)

Zasoby Międzynarodowej Organizacji Pracy dostępne są dla ogółu światowej społeczności. Zapewne najszerszymi grupami odbiorców danych są krajowe organy i ministerstwa do spraw pracy, przedsiębiorstwa, pracodawcy i analitycy rynków pracy.

Wykorzystanie zasobów ILO jest możliwe zgodnie z wolą organizacji po podaniu źródła informacji i wskazaniu organizacji jako autora treści.

Library ILO

Ze strony biblioteki ILO dotrzemy do wszystkich zasobów informacyjnych organizacji, czyli:

  • katalogów bibliotecznych (LABORDOC),
  • baz danych (lista wszystkich baz danychgrupy baz danych posegregowane według tematyki zasobów),
  • informacji prawnych,
  • kolekcji ILO,
  • zbiorów historycznych,
  • statystyk pracy,
  • przepisów krajowych,
  • listy nowych publikacji.

LABORDOC uznany jest przez ILO za największy zasób wiedzy poświęconej tematyce pracy. Katalogi biblioteczne umożliwiają dostęp do wszystkich dokumentów ILO, nawet tych najstarszych (rok założenia organizacji 1919). Katalogi LABORDOC w ostatnich latach zostały oparte o system informacyjno-wyszukiwawczy SUMMON, dzięki czemu powstał LABORDOC Plus – multiwyszukiwarka, poprzez którą dotrzemy do wszystkich zasobów: tych w postaci książek, czasopism jak i sprawozdań, statystyk oraz dokumentów ustawodawczych. LABORDOC Plus proponuje wyszukiwanie proste i zaawansowane.

Biblioteka także wspomaga nowicjuszy w wyszukiwaniu wszelkich danych. Dostępny Tezaurus ILO składający się z terminów odnoszących się do świata pracy, zapoznaje z terminologią zagadnień pracy i jest przydatny do tworzenia fraz wyszukiwawczych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Na stronie biblioteki ILO znajdziemy również wprowadzoną i zastosowaną taksonomię.

Bazy danych

ILOSTAT – jest centralna baza statystyk rynków pracy zawierjąca ponad 100 wskaźników, obejmując ponad 230 krajów i gospodarek. Dane statystyczne w bazie możemy przeglądać według krajów, tematów i wskaźników. W bazie w podstronie Help znajdziemy przewodnik użytkowania bazy ILOSTAT oraz katalog instytucji statystycznych, który jest przydatny przy wyszukiwaniu innych źródeł i zasobów odrębnych organizacji, instytucji np. szerszych i/lub (w niektórych przypadkach) aktualniejszych danych statystycznych.

LABORSTA – baza statystyczna, przodowniczka przed bazą ILOSTAT. Obecnie baza LABORSTA nie jest aktualizowana i stopniowo dane z niej przechodzą w skład bazy ILOSTAT.

NORMLEX  jest systemem informacyjnym zawierającym dane dotyczące międzynarodowych standardów pracy, krajowych praw pracy i ubezpieczeń społecznych. W jego skład chodzi baza NATLEX.

NATLEX  jest bazą danych zawierającą pełne teksty, streszczenia i cytowania prawodawstw krajowych dotyczących pracy, ubezpieczeń społecznych i zagadnień dotyczących praw człowieka. Wyszukiwanie zasobów w danej bazie odbywa się według interesującego nas kraju bądź tematu.

LEGOSH – zawiera dane w postaci dokumentów prezentujących ramy regulacji krajowych o bezpieczeństwie i higienie pracy. Obok oryginalnych aktów prawnych, znajdują się tu tłumaczenia na język angielski. Baza umożliwia porównywanie danych tematycznych kilku państw bądź regionów jednocześnie. W bazie zastosowano dwie opcje wyszukiwania: poprzez okienko wyszukiwawcze wraz z dodatkowymi filtrami i przeszukiwanie wg kraju oparte na mapie świata.

TRAVAIL – baza obejmująca dane o warunkach pracy. Minimalne płace, czas pracy, ochrona macierzyństwa – informacje z ponad 100 krajów. Wyszukiwanie możliwe z operatorami logicznymi. W bazie możliwe jest także przeszukiwanie danych wg kategorii lub kraju. TRAVAIL to kolejna baza ILO posiadająca poradnik użytkowania bazy.

Bardziej mobilnie

Oczywiście powstałe dotychczas aplikacje organizacji nie zapewnią nam tak szerokiego dostępu do jej zasobów jak powyżej przedstawione bazy, natomiast mogą się okazać przydatnym, podręcznym i szybszym sposobem dostępu do wybranych pakietów informacji. Obecnie mamy możliwość korzystania z ILO InfoStories oraz ILOSTAT Country Profiles.
ILO InfoStories – prezentuje kluczowe zagadnienia związane z pracą. Źródło informacji ujmujące w bardzo więzły sposób dane. W aplikacji zajdziemy interaktywne wizualizacje, wykresy 3D i case study. Dostępna dla iOS.
ILOSTAT Country Profiles – źródło informacji o rynkach pracy zaprezentowane wedle wskaźników takich jak bezrobocie, zarobki, zatrudnienie młodzieży etc. W aplikacji dostępne są dane z ponad 200 krajowych rynków pracy. Dostępna w języku francuski, angielskim, hiszpańskim na urządzenia z systemem Android i iOS.
Przez ILO upowszechniona została również seria aplikacji – z punktami kontrolnymi do „tworzenia” lepszych miejsc pracy. Przeznaczone są one przede wszystkim dla przedsiębiorstw, pracodawców, przełożonych, pracowników, inspektorów, menadżerów organizacji, związków zawodowych, pracowników kadrowych, trenerów, inżynierów, praktyków bezpieczeństwa etc. Są to cyfrowe narzędzia, serie punktów kontrolnych, które mają zapewnić większe bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu wykonywania pracy. Aplikacje skupiają się na prezentacji opisów punktów kontrolnych z ilustracjami, prezentowaniu najlepszych rozwiązań wdrożeń i działań efektywnych usprawnień.

You may also like