Marcowa aktualizacja serwisu branży medycznej Prawo i Zdrowie

by Autor Gościnny
0 komentarz

Prawo i Zdrowie to serwis, który zamieszcza informacje związane z rynkiem medycznym w Polsce. Znajdziesz tu przepisy prawne, decyzje, interpretacje i wskazówki praktyczne związane z zastosowaniem przepisów prawa ochrony zdrowia, zarządzania podmiotem leczniczym i prawa związanego z branżą medyczną.

Serwis jest produktem firmy Wolters Kluwer i jest narzędziem płatnym. Serwis jest aktualizowany co miesiąc. W marcowej aktualizacji Serwisu Prawo i Zdrowie zamieszczono m.in. 8 nowych komentarzy praktycznych, odpowiedzi na 44 nowe pytania, 11 pism urzędowych, 176 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.

W najnowszej wersji serwisu znajdziesz między innymi:

 • materiały na temat kontroli podmiotów leczniczych z komentarzem
 • jak rozliczać dyżury medyczne, artykuł „Obliczenie wynagrodzenia za czas dyżuru medycznego odbywanego bezpośrednio po pracy zakończonej w podstawowym czasie”
 • praktyczne komentarze do zarządzeń Prezesa NFZ, które pozwalają przygotować się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • bieżące komentarze projektów aktów wykonawczych do ustawy o działalności leczniczej
 • zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych
 • zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kontraktowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zamieszczone są też najnowsze odpowiedzi ekspertów na pytania, między innymi:

 • Czy lekarz ma obowiązek wpisać w dokumentacji medycznej informacje dotyczące stanu trzeźwości pacjenta w chwili wypadku?
 • Czy w podmiocie leczniczym (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zgromadzenie wspólników/wspólnicy mają dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów bez ich zgody?
 • Czy podmiot leczniczy może dokonać sprzedaży starego sprzętu medycznego (bez aktualnych certyfikatów) w przetargu i czy wobec tegoż podmiotu ma zastosowanie obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych?
 • Czy dyrektor SP ZOZ-u może ponieść odpowiedzialność za wykonane przez podmiot leczniczy „nadwykonania” ponad kwotę zobowiązania wynikającego z zawartej z NFZ umowy na realizację świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej – niebędących świadczeniami udzielonymi w trybie nagłym czy ratującym życie?
 • Czy SP ZOZ jest zobowiązany do udostępnienia statystyk wynikających z działalności podmiotu leczniczego na podstawie wniosku skierowanego np. przez studenta piszącego pracę dyplomową?
 • Kto może uczestniczyć w obchodzie lekarskim (tzw. wizycie lekarskiej) w oddziale szpitalnym?
 • Czy NFZ może nie wyrazić zgody na przedstawiony mu harmonogram urlopów podmiotu udzielającego świadczeń z zakresu AOS na postawie umowy z Funduszem?
 • Jakimi kryteriami powinien się kierować lekarz kwalifikujący do przyjęcia pacjenta do ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci ustalając zakres rodzajowy i ilościowy świadczeń oraz częstotliwość ich udzielania, po decyzji o tym, że pacjent spełnia kryteria przyjęcia do ośrodka?
 • Czy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej należy informować podmiot gospodarczy o zamiarze wszczęcia kontroli w przypadku, gdy podmiot złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli w celu wydania opinii sanitarnej?

Na stronie znajdziesz wykaz archiwalnych aktualizacji.

Wpis sporządzony na podstawie http://www.produkty.abc.com.pl/prawo-zdrowie/o-produkcie/zawartosc

You may also like