Krajowy Rejestr Zadłużonych ruszy dopiero w grudniu

by Luiza Rach
0 komentarz

Na nowy Krajowy Rejestr Zadłużonych prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jego wdrożenie znów przesunięto, tym razem na 1 grudnia 2021. 

Krajowy Rejestr Zadłużonych 

Krajowy Rejestr Zadłużonych to nowy system teleinformatyczny, który ma zastąpić planowany, ale nigdy nie wprowadzony w życie Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Na ten moment jego uruchomienie planowane jest na początek grudnia bieżącego roku. Po grudniu 2020 oraz kwietniu 2021, jest to już trzecia zapowiadana data jego wdrożenia. Nowy rejestr ma pozwolić na otwarty dostęp do informacji o wybranych rodzajach długów i możliwość wyszukiwania konkretnych podmiotów oraz osób. Wraz z nim ma pojawić się również system teleinformatyczny do obsługi postępowań sądowych, upadłościowych i innych. 

Kto i co znajdzie się w Rejestrze? 

To, kto i na jaki okres czasu znajdzie się w rejestrze szeroko opisuje Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Figurować w nim będą mogły zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa nadaje zdolność prawną. 

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą się informacje między innymi o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością oraz takich, wobec których są lub były przeprowadzone postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Poza tym, będzie on zawierał również wpisy o wspólnikach osobowych spółek handlowych, czy o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja alimentów. Okres zadłużenia w tym ostatnim przypadku, który spowoduje upublicznienia danych w Rejestrze to już 3 miesiące. 

Rejestr ma być ogólnodostępny za pośrednictwem Internetu, a przy każdym wpisie znajdą się różne informacje w zależności od rodzaju zadłużenia. Oprócz danych podmiotu czy osoby, będą to również informacje o wszczęciu postępowania, o składanych wnioskach, składzie i stanie masy upadłości, rodzaju wierzytelności czy planie spłaty. Okres, przez jaki dane będą udostępniane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych to w zależności od typu sprawy od trzech do dziesięciu lat. 

Wyszukiwanie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych dla każdego 

Żeby móc sprawdzić, czy dana osoba lub podmiot znajduje się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych wystarczyć będzie znajomość numeru PESEL, numeru KRS lub NIP. Ma to pozwolić na szybką weryfikację potencjalnego pracownika czy kontrahenta, ale z drugiej strony spowodowało kontrowersje związane z dostępem do danych wrażliwych, szczególnie w przypadku osób fizycznych. Eksperci zwracają uwagę między innymi na to, że krótkie zadłużenie alimentacyjne nie powinno być traktowane jako przeszkoda w podjęciu zatrudnienia, szczególnie w obecnej sytuacji ekonomicznej. 

Na ten moment wejście w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych zostało po raz kolejny przesunięte w czasie, w związku z propozycjami zmian w ustawie popartymi przez Sejm i Senat. 

 

Źródła: 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000055 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8177488,krajowy-rejestr-zadluzonych-kiedy-wejdzie.html 

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/dluznik-w-krajowym-rejestrze-zadluzonych-bedzie-sprawdzany-po,506442.html 

You may also like