Polskie firmy nie korzystają z nowych technologii – raport DeLab 2015

by Agnieszka Rasała
0 komentarz

Digital Economy Lab, czyli Laboratorium Gospodarki Cyfrowej to inicjatywa kilku jednostek Uniwersytetu Warszawskiego oraz Google. Działa na rzecz nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jednym z celów DELab jest zwiększenie wkładu tychże technologii we wzrost gospodarczy.

Kilka dni temu Laboratorium opublikowało raport „Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw”. Z raportu wynika, że nasza gospodarka pod względem poziomu cyfryzacji zajmuje jedno z ostatnich miejsc w klasyfikacji Unii Europejskiej (6 od końca).
Za główną przyczynę, autorki raportu podają niski poziom ucyfrowienia małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią większość działających podmiotów gospodarczych w kraju.
W jakich obszarach polskie przedsiębiorstwa pozostają w tyle?

  • Nie wdrażają nowych technologii cyfrowych
  • Nie korzystają z systemu elektronicznej wymiany danych EDI
  • Bardzo rzadko korzystają z systemów informatycznych wspomagających zarządzanie (np. CRM)
  • Nie korzystają z usług chmur obliczeniowych
  • Nie chcą wysłać e-faktur (w zakresie ich przyjmowania MŚP nie odbiegają od średniej unijnej)
  • Rzadko sprzedają on-line i w małym stopniu angażują się w e-handel
  • Nie wykorzystują potencjału mediów społecznościowych.

Wszystkie powyższe aspekty wpływają na to, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa pod względem ucyfrowienia znacznie odbiegają od większości firm z pozostałych krajów UE (w tym również od nowych krajów członkowskich).

Niestety, według badania nie lepiej wygląda u nas poziom cyfryzacji kapitału ludzkiego – Polska zajmuje 22 miejsce w UE.  Pełen raport do przeczytania na stronie www.delab.uw.edu.pl

You may also like