IV ogólnopolski Kongres Analityków Informacji 26 lutego 2014 w Warszawie – relacja

by Autor Gościnny
0 komentarz

Jak ważne jest mądre zarządzanie treścią wie każdy, kto szuka odpowiedzi na pytania – nie tylko biznesowe. Dlatego tematem tegorocznego kongresu była „Analiza informacji w procesie decyzyjnym”.

Kongres Analityków Informacji to konferencja o narzędziach, które pomagają bądź wspierają podejmowanie strategicznych decyzji w zarządzaniu firmą, przedsiębiorstwem i urzędem. Organizatorzy konferencji w tym roku pisali w zaproszeniu: „Idea [konferencji] wynika przede wszystkim ze zidentyfikowania potrzeby zapanowania nad otaczającą nas informacją, stanowiącą jeden z najpoważniejszych zasobów strategicznych dla państw i podmiotów gospodarczych. W obliczu potencjalnego braku narzędzi pozwalających na jej gromadzenie, ustrukturyzowanie, przetwarzanie i dystrybucję, może stać się zasobem nieużytecznym – lub wykorzystywanym zaledwie w minimalnym stopniu.”

Wykład inauguracyjny wygłosił gen. Adam Rapacki z Kancelarii Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy. Opowiadał o roli informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu i o tym, jak jej analiza w znaczącym stopniu minimalizuje ryzyko w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Podkreślał wagę nie tylko wywiadu, ale i kontrwywiadu, a także pilną potrzebę zabezpieczania informacji. Przypominał też – wydawałoby się rzecz oczywistą, ale o której nie pamiętamy – że wartość informacji zależy od momentu jej wykorzystania: dziś cenna, jutro jest już bezużyteczna. Mówił o źródłach zagrożeń biznesu typu: szara strefa, przestępczość, nieuczciwa konkurencja, niedostateczne wsparcie ze strony administracji publicznej, kryzys gospodarczy, częste zmiany prawa.

foresight, czyli sztuce antycypowania przyszłości, mówił red. Edwin Bendyk. Foresight to dyskusja nad przyszłością w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej. I nie tyle chodzi o to, by dokładnie przewidzieć przyszłość, co jest raczej niemożliwe, ale o systematyczne szukanie odpowiedzi i zarządzanie rozwojem. Uświadomienie sobie bowiem perspektyw rozwoju pozwala przygotowywać się do zmian i racjonalnie nimi zarządzać. Mamy w Polsce dokumenty strategiczne, ale nie korzystamy z nich. Czy wiesz, że istnieje Narodowy Program Foresight Polska 2020? Ja usłyszałam o nim po raz pierwszy!

Prof. Tomasz Bajerowski opowiadał, gdzie przydaje się geoinformacja. Okazuje się, że pozornie nieistotne informacje, mogą stać się potężnym narzędziem. Zbieranie, pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych geoprzestrzenych stają się istotnym sektorem codziennych działań przedsiębiorstw. To informacja geograficzna w połączeniu ze znajomością zjawisk zachodzących w przestrzeni, poddawana analizie i interpretacji, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych, przyczyniła się do zlokalizowania siedziby Bin Ladena!

Dr Aleksandra Zięba i dr Paweł Kapłański przedstawili projekt Ośrodka Analiz Politologicznych UW Laboratorium Nowoczesnych Metod Prognoz i Symulacji Polityczno-Społeczno-Gospodarczych”. Projekt dotyczy zarządzania wiedzą „projektową” i wiedzą ukrytą oraz zarządzania kryzysowego w jednostkach sektora publicznego.

Zarządzanie instytucją to kolejny wątek konferencji. Znalazł kontynuację w kolejnych trzech prezentacjach. Piotr Caliński, przestawił ideę audytu oraz wyjaśnił, dlaczego informacja jest tak ważna w dobrym jego przeprowadzeniu i wypracowaniu sensownych rozwiązań dla firmy. Zbigniew Kowalski opowiedział o pięciu filarach dobrego zespołu czyli: o posiadaniu wspólnego celu; o komunikacji, życzliwości i konieczności autonomii w zespole oraz o tym, na czym polega przywództwo z sercem (a polega na tym, by być twardym dla problemu, a miękkim dla ludzi). Kolejnym prelegentem był Piotr Rutkowski, który na co dzień pracuje w Instytucie mikroMakro. Instytut zajmuje się promocją i wspieraniem strategicznego myślenia, innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych, kulturowych i gospodarczych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Jak ważne jest zabezpieczanie danych, wie każdy z nas. Niestety dla większości za nas wiedza nie zmienia się w praktykę. Piotr Szeptyński opowiedział, czym jest informatyka śledcza związana z identyfikacją, pozyskiwaniem/odzyskiwaniem, zabezpieczaniem i analizą informacji przetwarzanych na elektronicznych nośnikach danych oraz prezentacją wyników.

Operowanie dużymi zbiorami danych jest wyzwaniem, z którym informatycy borykają się na co dzień. Przetwarzanie dużych zbiorów wymaga niejednokrotnie zastosowania specjalistycznego oprogramowanie. Służy do tego np. narzędzie eDiscovery, które zaprezentowali w kolejnym wykładzie Przemysław Krejza i Tomasz Tatar.

A na zakończenie ciekawa prezentacja narzędzia typu Open Source Intelligence – IHS, które przyda się każdemu w podejmowaniu strategicznych decyzji w takich dziedzinach jak energia, ropa, gaz, militaria, finanse i bezpieczeństwo narodowe.

Autor: Marta Dzienkiewicz

You may also like