Internetowy System Analiz Samorządowych

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Internetowy System Analiz Samorządowych stanowi uzupełnienie danych, jakie można wygenerować z Banku Danych Lokalnych, który prezentowaliśmy tydzień temu.

SAS jest oprogramowaniem przygotowanym przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Prezentuje bazę wiedzy o uwarunkowaniach i wynikach realizacji zadań gmin, powiatów i miast. W głównej mierze SAS skierowany jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Wedle twórców SAS, ma on za zadanie uzupełnienie publicznych danych statystycznych charakteryzujących jednostki terytorialne. SAS budowany od 1996 roku, jest systemem monitoringu jakości zarządzania i lokalnych usług publicznych. Przedstawiane za jego pomocą dane dotyczą sektora kultury, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, pomocy społecznej, edukacji, dróg lokalnych transportu publicznego, finansów lokalnych i demografii. Dane do SAS zbierane są drogą ankietową od podmiotów system interesujący, dane dotyczące oświaty pochodzą natomiast z Systemu Informacji Oświatowej.

Baza wiedzy składa się z trzech podbaz, które odrębnie gromadzą wiedzę nt. gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i miejskich oraz powiatów.

6

W każdej podbaz znajduje się 6 modułów zawierających następujące zespoły danych bądź materiałów: Prezentacja wskaźników według miast – prezentuje dane dotyczące konkretnych miast, Prezentacja wskaźników według dziedzin – prezentuje dane wskazujące na sytuacje w sektorze usług lub wybranej dziedzinie, Raport o stanie miasta – prezentują najważniejsze wskaźniki w zakresie oświaty, rozwoju miast i finansów, Grupy wymiany doświadczeń – prezentują raporty i sprawozdania z spotkań w ramach GWD, Badania ankietowe mieszkańców – prezentują metodologię i kwestionariusze badań ankietowych dotyczących jakości usług i jakości życia. Dodatkowym modułem jest Monitorowanie usług publicznych – które służy do wprowadzania własnych danych, jest modułem wymagającym logowania.

7

Informacje w modułach zawierających zespoły danych prezentowane są w postaciach tabelarycznych i graficznym. Wybór danych oparty jest poprzez wypełnienie pól wyszukiwawczych i zaznaczenia interesującego nas miasta.

sas

Internetowy System Analiz Samorządowych tak samo jak BDL dla swoich użytkowników przygotował Poradnik użytkownika.

You may also like