Internet czy telewizja – wykształcenie wpływa na wybór źródła informacji

by Autor Gościnny
0 komentarz

Najważniejszym w Polsce źródłem informacji jest telewizja. Im wyższe jednak wykształcenie mają odbiorcy informacji, tym częściej korzystają z innych kanałów: radia, prasy oraz internetu. Podstawowym kryterium, którym kierują się oni przy wyborze określonego medium, jest łatwy dostęp do niego.

 

Skąd czerpią informacje osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym

Raport „Różnorodność treści informacyjnych w Polsce z perspektywy użytkownika” przygotowany w 2015 r. przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedstawia m.in. zależność między wykształceniem Polaków a preferowanymi przez nich źródłami informacji.

Wynika z niego, że osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym najczęściej czerpią wiadomości z kraju i ze świata z telewizji. Jest ona podstawowym źródłem informacji dla 81% z nich. Inne media są wśród nich zdecydowanie mniej popularne. Na drugim miejscu jest internet, którego w celu informacyjnym używa 9% osób z wykształceniem podstawowym. Z radia i prasy informacje czerpie 4%, a z portali społecznościowych 1% tych osób.

Odsetek osób z wykształceniem zawodowym, które korzystają w celu informacyjnym z poszczególnych kanałów medialnych, wygląda podobnie, jak u osób z wykształceniem podstawowym. Telewizja jest najważniejszym medium informacyjnym dla 76%, internet – 11%, prasa – 9%, a radio dla 4% z nich. Wyraźnie widać jednak u nich przewagę informacyjnego znaczenia prasy nad znaczeniem radia.

 

Najpopularniejsze źródła informacji wśród osób z wykształceniem średnim i technicznym

Choć 57% osób z wykształceniem średnim i technicznym jako najważniejsze źródło informacji wybiera telewizję, to w tym samym celu z internetu korzysta 27% z nich, czyli 3 razy więcej niż osób z wykształceniem podstawowym. Informacje z prasy czerpie 8%, z radia i portali społecznościowych 4% tych osób.

 

Źródła informacji o największym znaczeniu dla osób z wykształceniem wyższym

Popularność telewizji i internetu jako głównego źródła informacji niemal wyrównuje się wśród osób z wykształceniem wyższym. Z telewizji informacje czerpie 44%, a z internetu 38% z nich. 10% osób z tytułem magistra, równorzędnym lub wyższym za najważniejsze źródło informacji uznaje prasę, a 6% z nich – radio.

 

Najważniejsze powody wyboru określonych platform medialnych

Autorzy raportu szukali także odpowiedzi na pytanie, jaki jest najczęstszy powód wyboru określonego medium informacyjnego. Okazało się, że jest nim przede wszystkim łatwość dostępu. W ten sposób wybór źródła informacji motywuje aż 81% osób. Dla 61% Polaków głównym powodem korzystania z określonego medium jest przyzwyczajenie. Ważne są także koszty dostępu (dla 31% osób), walory informacyjne (dla 27% osób) oraz wizualne (dla 11% osób). Wszystkie te czynniki są charakterystyczne dla biernego odbioru informacji. Możliwość aktywnego odbioru treści informacyjnych zachęca do wyboru określonych mediów tylko 8% osób. Można podejrzewać, że są to przede wszystkim użytkownicy internetu, którzy chcą nie tylko czytać, słuchać czy oglądać, ale też udostępniać, komentować i oceniać treść newsów.

You may also like