Informacja publiczna, ale czy na pewno dostępna? – konferencja 29 stycznia 2014 w Warszawie

by Patrycja Hrabiec Hojda
0 komentarz

Czy mamy prawo dostępu do wszystkich dokumentów? Kto musi udzielać informacji publicznych? To tematy konferencji skierowanej głównie do dziennikarzy. Konferencja będzie połączona z dyskusją.

Oto pełna lista zagadnień, jakie będą omawiane na konferencji:

  • Zagrożenia stojące przed prawem dostępu do informacji publicznej. Czy potrzebujemy dodatkowych gwarancji lub rozwiązań?
  • Jaki jest zakres informacji publicznej, do której mamy prawo?
  • Czy mamy prawo dostępu do wszystkich dokumentów?
  • Jakie są granice prywatności osób sprawujących funkcje publiczne?
  • Kto jest obowiązany do udzielania informacji publicznej?

Konferencja odbędzie się 29 stycznia (środa), o godz. 13:00 w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5, I p. w sali B, Warszawa

Organizatorem konferencji jest Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich oraz Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych ISP PAN.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

  • Prof. Antoni Kamiński, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych ISP PAN
  • Dr hab. Robert Gwiazdowski, Uczelnia Łazarskiego, Prezydent Centrum Adama Smitha
  • Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP, był przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • Prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego
  • Mec. Jan A. Stefanowicz, ekspert Komisji Nadzwyczajnej w okresie prac w Sejmie nad Ustawą o dostępie do informacji publicznej i współautor komentarzy i poradników do niej

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich

tel. (22)827 58 96 e-mail: cmwp@ikp.pl

You may also like