Wiarygodność 2,5 miliona polskich firm sprawdzisz na jednej stronie – Crefo.pl

by Autor Gościnny
0 komentarz

Na stronie Crefo.pl znajdziesz podstawowe dane polskich firm lub zamówisz raport o stanie firmy, perspektywach rozwoju, powiązaniach kapitałowych, a przede wszystkim – wiarygodność finansową. 

Serwis Crefo.pl prowadzi międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Creditreform, która gromadzi informacje o firmach oraz ocenia ich zdolność kredytową. Serwis Crefo.pl działa w oparciu o informacje publicznie dostępne i wywiad gospodarczy.

Crefo.pl umożliwia bezpłatne sprawdzenie adresów firm i danych dostępnych w KRS online (Krajowy Rejestr Sądowy). Na stronie można zamówić zakup raportów o firmach i sprawdzenie ich wiarygodności płatniczej. Serwis obejmuje obecnie około 2,5 miliona polskich firm. Został założony w 2010 roku przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Creditreform, która zajmuje się gromadzeniem informacji o firmach oraz oceną ich zdolności kredytowej. Baza danych firm na Crefo.pl zawiera informacje z publicznych i ogólnodostępnych źródeł. Kluczowe znaczenie mają dane pochodzące z bazy KRS oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej, które są uzupełniane o dane pozyskane w drodze wywiadu gospodarczego prowadzonego przez Creditreform.

Dzięki wyszukiwarce firm umieszczonej na każdej podstronie serwisu, użytkownicy mogą wyszukiwać firmy po nazwie, adresie, formie prawnej, numerach: KRS, NIP, REGON czy nr Crefo. Oprócz wyszukiwarki firm narzędziem umożliwiającym wyszukanie firmy jest dostępny na stronie głównej (poniżej) wykaz firm uporządkowanych według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz miejscowości.

Crefo.pl oferuje raporty o firmach w trzech wariantach: Mini, Skrócony, Pełny. Istnieje również możliwość konfiguracji własnego raportu, czyli zakup tylko tych danych, które są potrzebne.

Raport pełny zawiera:

  • dane formalno-prawne – adres firmy, dane kontaktowe, dane z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej wraz z pełną historią zmian
  • informacje o obecnej i historycznej strukturze organizacyjnej
  • dane o sytuacji finansowej – sprawozdania finansowe za ostatnie 4 lata, wskaźniki finansowe
  • dane o powiązaniach kapitałowych i osobowych
  • informacje o prowadzonych/historycznych postępowaniach sądowych
  • informacje o prowadzonych/historycznych postępowaniach windykacyjnych (dla Członków Creditreform)
  • aktualne i historyczne wskaźniki branżowe z GUS (Głównego Urzędu Statystycznego), które umożliwiają porównanie firmy z branżą
  • aktualne informacje pochodzące z monitoringu prasy (plany, inwestycje, realizacje), informacje z innych baz danych firm.

Źródło: Crefo.pl

You may also like