Infografika – to jest wykonalne cz.1

by Marcin Karwowski
0 komentarz
Kampania informacyjna, plakat wyborczy, zaproszenie konferencyjne, statystyka ewaluująca projekt — to tylko kilka przykładów działań, w których można wykorzystać infografiki. Są one najwyraźniejszym przejawem trendu wizualizacji danych.

Biblia dziennikarstwa mówi, iż dwa ustawione obok siebie zdjęcia zrobione z tej samej odległości i perspektywy, na których widać stosunek wielkości jednego obiektu do drugiego – to już infografika. Słownik Języka Polskiego wyraźniej definiuje pojęcie: infografika, to kategoria sztuki ilustracyjnej wykorzystująca diagramy, mapki, wykresy itp. w celu uwidocznienia skali i struktury określonych zjawisk. To tyle, jeśli chodzi o teorię, przejdźmy do praktyki.
Infografiki można oczywiście tworzyć przy pomocy programów graficznych, czy nawet wykorzystując edytory tekstowe. Jest to jednak bardzo czaso- i pracochłonne. By profesjonalnie podejść do tematu, warto przyjrzeć się aplikacjom, które służą do kompleksowego tworzenia grafik informacyjnych.
Easelly to pierwsze z proponowanych narzędzi. By rozpocząć tworzenie własnej infografiki, niezbędna jest rejestracja w serwisie, która odbywa się poprzez ręcznej uzupełnienie formularza, bądź wykorzystanie konta Facebooka lub Google+. Następnie program proponuje nam skorzystanie z gotowego szablonu; użytkownik dysponuje 15 gotowymi motywami. Jednakże liczba ponad miliona autorskich infografik zawartych w galerii Easelly, pokazuje, że niewielka pula szablonów nie stanowi ograniczenia dla twórczości internautów.
Aplikacja jest intuicyjna, oparta na kafelkowym menu. Używanie kolejnych opcji odbywa się na zasadzie złap i upuść. Główne przyciski stanowią:
tematy (themes),
obiekty (objects),
tło (backgrounds),
kształty (shapes),
tekst (text),
wykresy (charts),
prześlij plik (upload)
oraz zaprezentuj (present).
W ramach obiektów, program dysponuje setkami grafik pogrupowanymi w 25 kategoriach. Znaleźć tam można między innymi: zwierzęta, ikony, jedzenie, ludzi, na-turę, biznes, transport, sport, zdrowie, wojnę, religię, naukę i kilka innych.
easelly-info
Infografika obrazuje strukturę geograficzną afiliacji referentów konferencji, zakres merytoryczny wystąpień oraz statystykę stopni i tytułów naukowych prelegentów.
Zmieniając tło, twórca ma do wyboru kilkanaście grafik o różnej strukturze i gradiencie kolorów. Kształty, to podstawowe figury geometryczne, strzałki, chmury tekstowe i inne. Tekst można modyfikować pod względem czcionek, rozmiaru, koloru, a także pogrubienia, podkreślenia czy pochylenia. Wybór wykresów jest ograniczony do pięciu typów: kolumnowe, warstwowe, kołowe, giełdowe i radarowe. Przesyłanie plików umożliwia dodanie do projektu zewnętrznych elementów graficznych.
Na zakończenie pracy, przycisk Zaprezentuj, umożliwia pobranie infografiki w pliku graficznych (wybór poziomu jakości), bądź w pliku PDF. Gotowy projekt można także udostępnić przy wykorzystaniu linku bądź kodu embed wklejanego w treść strony za pośrednictwem języka HTML.
Aplikacja Easelly dynamicznie się rozwija, kilka miesięcy temu niemożliwe było używanie polskich znaków, a liczba obiektów była o połowę mniejsza. Warto zainwestować czas, by zapoznać się z programem i wykorzystywać jego mnożące się możliwości.
Przedruk z czasopisma „Między Regałami” nr 19, s. 9 (http://pl.scribd.com/doc/250561748/Między-Regałami-2014-nr-4-19).

 

You may also like