Hiszpania – źródła informacji biznesowej

by Marcin Karwowski
0 komentarz
Hiszpania – źródła informacji biznesowej

Podobne terytorium, liczba ludności i sytuacja ekonomiczna – między innymi to łączy Polskę i Hiszpanię. Analogie mogą skłonić polskich przedsiębiorców do otwarcia firm na terenie Hiszpanii. Opisane źródła są przydatne zarówno w przypadku zakładania własnego biznesu, jak i badania hiszpańskiego rynku.

Dostęp do wielu baz i rejestrów prowadzonych przez hiszpańską administrację jest płatny. Na przykład korzystanie z Centralnego Rejestru Handlowego (Registro Mercantil Central) wymaga uiszczenia stosownych kwot za pośrednictwem karty płatniczej. W związku z powyższym duże znaczenie dla infobrokerów, chcących bezpłatnie zbadać rynek hiszpański, mają biuletyny państwowe, bazy komercyjne oraz międzynarodowe strony handlowe.

 
Agencja Państwowa

Odpowiednikiem polskiego Dziennika Urzędowego w Hiszpanii jest Oficjalny Biuletyn Kraju Agencji Państwowej (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado). Szczególnie ważny dla infobrokerów może być Biuletyn Rejestru Handlowego (Boletín Oficial del Registro Mercantil). Co prawda Agencja Państwowa pozwala przeszukiwać Biuletyn tylko poprzez datę lub numer dokumentu, jednak wykorzystanie formuły SITE: w wyszukiwarce Google (nazwa_firmy site:www.boe.es), pozwala odnaleźć wpisy firm do rejestru czy sprawozdania roczne wybranych przedsiębiorstw.

 
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

W celu ułatwienia kontaktów handlowych pomiędzy Polską a Hiszpanią, powołano stosowną Izbę Gospodarczą. Portal Izby posiada informacje rynkowe i finansowo-ekonomiczne, które publikowane są m.in. w formie newslettera czy folderów. Na stronie PHIG odnaleźć można listę firm członkowskich. Kontakt z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą może ułatwić nawiązanie relacji handlowych z Hiszpanią. Natomiast członkostwo w PHIG zapewni polskiemu przedsiębiorcy stałe wsparcie w handlu polsko-hiszpańskim.

 
Portal Promocji Eksportu

Niezawodnym źródłem informacji o rynkach europejskich jest Portal Promocji Eksportu. Na stronie odnaleźć można analizy rynkowe wybranych sektorów gospodarczych (np. farmaceutycznego, kosmetycznego, motoryzacyjnego, spożywczego, meblowego). Dodatkowo portal zawiera adresy hiszpańskich izb handlowych, organizacji wspierających wymianę handlową w UE, lokalnych zrzeszeń gospodarczych czy agencji handlowych.

 
Katalog Iberinfor

Iberinfor, to portal zawierający bazę 5 milinów firm i freelancerów. Umożliwia wyszukanie firmy po jej nazwie, lokalizacji bądź marce. W wersji podstawowej rekordy zawierają pola: nazwa firmy, adres, numer telefonu oraz CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) – symbol hiszpańskiej klasyfikacji działalności gospodarczej. Właściciele serwisu za odpowiednią opłatą proponują także obszerniejszy raport dotyczący wybranego przedsiębiorstwa.

You may also like