Google Flu Trends jako narzędzie do wykrywania zagrożeń epidemią grypy

by Autor Gościnny
0 komentarz

Wszystkie trendy i tendencje można śledzić przy pomocy narzędzi. Czy jednak trendy zapytań mogą być podstawą dokładnego i rzetelnego opisu realnego zjawiska? Jak to działa?

Każdego tygodnia miliony użytkowników z całego świata szukają w sieci informacji związanych ze zdrowiem. Wiosną pytają o alergie, latem – o oparzenia słoneczne, a w sezonie grypowym o grypę. Google odkryło, że niektóre z wyszukiwanych haseł są dobrymi wskaźnikami zbliżających się epidemii, np. grypy.

Jak Google Flu Trends wykrywa epidemie?

Przeglądając statystyki wyszukiwarki, Google odkryło ścisły związek między tym, ile osób szuka informacji o grypie, a tym, ilu ludzi naprawdę ma objawy tej choroby. Oczywiście nie każdy, kto wpisuje w wyszukiwarce hasło „grypa”, jest chory, ale zestawienie ze sobą wszystkich zapytań na ten temat ujawniło wyraźny wzorzec. Google Flu Trends używa zbiorczych danych wyszukiwania Google do oszacowania aktualnej zachorowalności na grypę na całym świecie w czasie niemal rzeczywistym. Kiedy porównano liczbę zapytań i dane z tradycyjnych systemów monitorowania zachorowalności na grypę, okazało się, że ilość wielu zapytań znacznie wzrasta właśnie w sezonie grypowym. Zliczając częstotliwość tych zapytań, można ocenić nasilanie się aktywności wirusa grypy w różnych krajach i regionach na świecie.

Stany Zjednoczone – aktywność grypy
Szacowane zachorowania na grypę

 Google Flu Trends – dane szacunkowe Stany Zjednoczone – dane

Stany Zjednoczone: Dane o zespole objawów grypopodobnych opublikowane przez Amerykańskie Centra Kontroli Chorób.

Wykresy pokazują porównanie danych – historycznych, oszacowanych na podstawie zapytań z różnych krajów i regionów oraz oficjalnych danych służb monitorujących zachorowalność na grypę. Jak widać, szacunki oparte na zapytaniach Google dotyczących grypy są bardzo zbliżone do tradycyjnych wskaźników aktywności grypy. Oczywiście wyniki uzyskane w przeszłości nie dają żadnej gwarancji dokładności przyszłych szacunków.

Każdy kraj prowadzi obserwację trendów epidemiologicznych. Google Flu Trends uzupełnia istniejących systemy przez to, że dotyczy wielu krajów świata i jest codziennie aktualizowany.

Aktualne szacunki Google Trends na temat grypy pozwalają pracownikom publicznej służby zdrowia i specjalistom opieki zdrowotnej lepiej reagować na sezonowe epidemie i pandemie.

Ochrona prywatności użytkowników

Usługa Google Flu Trends nie może zostać wykorzystana do zidentyfikowania poszczególnych użytkowników, ponieważ bazuje na anonimowych, zbiorczych danych dotyczących częstotliwości pojawiania się konkretnych zapytań w danym tygodniu. Obserwowane przez Google Flu Trends wzorce mają znaczenie tylko w odniesieniu do dużych populacji użytkowników wyszukiwarki Google.

Źródło: http://www.google.org/flutrends/intl/pl/about/how.html

Autor: Beata Karaś

Artykuł w magazynie Nature o wykrywaniu epidemii grypy na podstawie analizy zapytań z wyszukiwarki

You may also like