GlobalTreeSearch – pierwsza globalna baza danych o drzewach

by Autor Gościnny
0 komentarz

Na początku kwietnia została uruchomiona pierwsza globalna baza danych na temat drzew, GlobalTreeSearch. Jak twierdzą twórcy, stanowi ona obecnie najbardziej kompletne źródło znanych nauce gatunków drzew oraz ich geograficznego rozmieszczenia. Za bazę odpowiedzialna jest Międzynarodowa Organizacja Ogrodów Botanicznych (Botanic Gardens Conservation International), która zapewnia dostęp także do innych tego typu zasobów, jak np. baza zagrożonych gatunków roślin.

Badania naukowe

GlobalTreeSearch stanowi wynik dwuletnich badań opartych na analizie ponad 500 opublikowanych źródeł oraz informacji uzyskanych od około 80 ekspertów z różnych krajów. Na ich podstawie naukowcom udało się ustalić 60 065 nazw taksonomicznych różnych gatunków drzew, które następnie przyporządkowano do odpowiednich rodzin botanicznych. Baza zawiera również dane krajów, na obszarze których występują poszczególne gatunki.

Prosty interfejs umożliwia wyszukiwanie poprzez podanie co najmniej jednego z trzech kryteriów: nazwy kraju, naukowej nazwy rodzaju lub gatunku. Rezultaty wyświetlane są w postaci tabeli, która zawiera łacińskie określenie rodziny drzew, taksonomiczną nazwę gatunku, jej autora, państwo występowania, a także ewentualny komentarz. Uzyskane w bazie informacje można również pobrać w formacie pliku CSV.

 

TreeSearch database

Z powodu zastosowania naukowej nomenklatury botanicznej, wyszukiwanie w bazie może być problematyczne dla przeciętnego użytkownika. Jednak dla naukowców jest to cenne źródło danych, które może posłużyć m.in. do określenia geograficznego rozmieszczenia konkretnego gatunku. W zamyśle twórców, GlobalTreeSearch ma stanowić narzędzie monitoringu zróżnicowania gatunkowego drzew i lasów na poziomie krajowym, regionalnym, czy światowym, a tym samym pomóc w przeprowadzeniu do roku 2020 Globalnej Oceny Drzew, której celem jest zidentyfikowanie gatunków zagrożonych wyginięciem.

 

Autor: Sylwia Januszczak

You may also like