Global Surface Water Explorer – narzędzie od Unii Europejskiej i Google

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz

Narzędzie Global Surface Water Explorer ułatwia dostęp do informacji na temat stanu wód powierzchniowych na cały świecie powstało na podstawie milionów zdjęć satelitarnych. Możemy sprawdzić jakie zmiany zachodzą w jeziorach, rzekach i w rejonach wybrzeży.

Global Surface Water Explorer powstało dzięki współpracy Unii Europejskiej i Google. To dostępna online, interaktywna mapa, która pozwala zajrzeć w każdy zakątek ziemi i sprawdzić jakie zmiany zaszły w gospodarce wodnej na przestrzeni ostatnich 36 lat. To narzędzie jest kopalnią złota. Duże ilości danych są generowane przez satelity co sekundę.

Według twórców zgromadzone przez nich dane jasno pokazują, że wiele zmian zachodzących w przyrodzie związanych jest – co nie jest niczym dziwnym – z działalnością człowieka, taką jak: budowa zapór czy zmiana kierunku rzek. Oczywiście nie bez znaczenia są zmiany klimatyczne, z którymi spotykamy się coraz częściej, w tym susze, topnienie śniegów i lodowców wywołane wyższymi temperaturami, większa liczba opadów. Teraz wyzwanie, jakie stoi przed twórcami, to jak zamienić te zgromadzone dane w wiedzę!

Narzędzie oparte jest o dane, które zebrane zostały przez Stany Zjednoczone w latach 1984-2020. Ponad 2000 terabajty danych zostały przetworzone przez 10000 komputerów by stworzyć mapy na podstawie zdjęć satelitarnych. A te mapy są częścią wielkiego programu realizowanego przez Unię Europejską o nazwie Copernicus – Programu Obserwacji Ziemi. Inicjatywa ta ma na celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych, pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.

You may also like