Głęboki Internet (bazy danych) i możliwości jego przeszukiwania – kurs online

by Autor Gościnny
0 komentarz

Kurs „Głęboki Internet i możliwości jego przeszukiwania” opracowany został z myślą o osobach zainteresowanych poszukiwaniem wartościowych dokumentów w globalnej sieci Internet. Kurs opracowany został na poziomie specjalistycznym i przeznaczony jest dla osób profesjonalnie zajmujących się pracą z informacją.

W sieci szukamy różnorodnych informacji. Jeśli chcemy dotrzeć do konkretnych informacji, danych czy publikacji o wysokim stopniu specjalizacji, nie możemy ograniczyć  się do standardowych wyszukiwarek typu Google. Musimy mieć świadomość, jak kształtuje się struktura Internetu. Ile informacji jest dostępnych za pośrednictwem uniwersalnych wyszukiwarek i ile tracimy nie wiedząc, co kryje się poza możliwościami wyszukiwawczymi tych narzędzi.

Kurs „Głęboki Internet” przeznaczony jest dla osób, które powinny sprawnie posługiwać się przeglądarką internetową oraz uniwersalnymi wyszukiwarkami, a więc osób, które zawodowo zajmują się poszukiwaniem informacji, danych czy raportów. 

Przydatna będzie znajomość języka angielskiego, gdyż wiele zasobów naukowych zindeksowanych jest w zagranicznych bazach danych lub serwisach. Ponadto zawarte w kursie treści uatrakcyjnione zostały filmami, w większości w języku angielskim.

Kurs składa się z czterech modułów:

Moduł 1. „Podstawowe informacje o głębokim Internecie” 

Tu dowiemy się:

  • co to jest „głęboki Internet” i jakie są jego rozmiary
  • jakie są mechanizmy wyszukiwania standardowych wyszukiwarek
  • dlaczego większość zasobów nie jest indeksowana przez wyszukiwarki

Moduł 2. „Zasoby głębokiego Internetu” omawia typologię ukrytych zasobów.

Zawiera wykaz godnych polecenia źródeł zarówno polskich, jak i zagranicznych: portali, serwisów internetowych, blogów, baz danych, serwisów czasopism i książek, bibliotek cyfrowych, archiwów i repozytoriów oraz katalogów zbiorów bibliotecznych.

Moduł 3. „Narzędzia do eksploracji głębokiego Internetu” – tu poznamy dodatkowe funkcje uniwersalnych wyszukiwarek. Ponadto:

  •  multiwyszukiwarki jako narzędzia wspomagające wyszukiwanie relewantnych dydaktyczno-naukowych materiałów
  • katalogi tematyczne typu subject gateways zawierające wysokiej jakości dokumentów
  • wyszukiwarki zintegrowane, które jednocześnie przeszukują wielu zasobów elektronicznych

Moduł 4. „Metody wyszukiwania zasobów głębokiego Internetu” omawia typologie i strategie wyszukiwawcze. Tu dowiemy się,  jak z pomocą standardowej wyszukiwarki i specjalistycznych narzędzi,  dotrzeć do stron zawierających bazy danych, katalogi itp. Tu podkreślono znaczenie bibliotek (zarówno w wymiarze wirtualnym, jak i stacjonarnym), których strony są doskonałym punktem wyjścia do melioracji głębokich, wartościowych materiałów. Ostatnia część tego modułu poświęcona została ocenie elektronicznych zasobów. Zwraca uwagę na kryteria i elementy tej oceny.

Kurs „Głęboki Internet” nie omawia całego zagadnienia głębokiego Internetu, ale jest świetnym wprowadzeniem do nauki tego,  jak i gdzie należy szukać, aby wyniki wyszukiwania spełniały jakościowe oczekiwania użytkownika Internetu.

Do poszczególnych modułów (poza pierwszym – czysto teoretycznym) dołączone zostały przykładowe ćwiczenia.

Uzupełnieniem treści zawartych w poszczególnych modułach jest bibliografia.

Kurs należy traktować jako materiał szkoleniowy, do którego zawsze można powrócić, by uzupełnić wiedzę.

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji CC BY-SA.

Autorkami kursu są Iwona Sójkowska i Jolanta Szczepaniak, kontakt: redakcja@ebib.pl

źródło: Ebib

You may also like