Geospatial Intelligence – rola wywiadu geoprzestrzennego na rynku informacji

by Anna Maliszewska
0 komentarz
geospatial intelligence

Pośród rosnącej liczby i różnorodności źródeł informacji, dane geoprzestrzenne coraz bardziej zyskują na znaczeniu w dzisiejszym świecie. W połączeniu z innymi dostępnymi informacjami pochodzącymi z mediów społecznościowych czy aplikacji codziennego użytku mogą one stworzyć pełen obraz rzeczywistości wokół nas. Niesie to z sobą zarówno nowe możliwości rozwoju jak i zagrożenia dla naszej prywatności.

Czym jest wywiad geoprzestrzenny?

Geospatial Intelligence (GEOINT), czyli wywiad geoprzestrzenny to wykorzystanie i analiza obrazów i informacji geoprzestrzennej do opisu, oceny i wizualizacji cech fizycznych, a także zlokalizowanych działalności na Ziemi. GEOINT może obejmować także gromadzenie danych z wykorzystaniem innych technik wywiadowczych – IMINT (rozpoznanie obrazowe, ang. Imaginery Intelligence), SIGINT (rozpoznanie elektromagnetyczne, ang. Signals Intelligence), MASINT (rozpoznanie pomiarowo-badawcze, ang. Measurement and Signature Intelligence) i HUMINT (rozpoznanie osobowe, ang. Human Intelligence).

Wiodącą instytucją zajmującą się wywiadem geoprzestrzennym jest amerykańska NGA, czyli National Geospatial-Intelligence Agency. Najważniejszym zadaniem NGA jest wspieranie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Poprzez pozyskiwanie i analizę danych w ramach działań GEOINT, NGA dostarcza bezcennych informacji dotyczących przeciwników (np. bazy terrorystów), co pomaga w kształtowaniu polityki zagranicznej państwa. Podobnie sytuacja wygląda na Starym Kontynencie – GEOINT stanowi jedną z metod działania Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (SatCen) – komórki odpowiedzialnej za wspieranie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE (WPZiB). Opierając się na zasobach kosmicznych i danych dodatkowych, w tym zdjęciach satelitarnych i lotniczych, SatCen analizuje infrastrukturę krytyczną, potencjał wojskowy lub broń masowego rażenia. Ale GEOINT to nie tylko wojsko i służby specjalne. Znajduje on szerokie zastosowanie także w sektorze prywatnym – z wywiadu geoprzestrzennego korzysta telekomunikacja, transport, deweloperzy a nawet służba zdrowia.

GIS, czyli jak to się robi

Podstawowymi narzędziami wywiadu geoprzestrzennego są systemy informacji geograficznej (ang. Geographic Information Systems, GIS). GIS to systemy informacyjne służące do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, których jedną z funkcji jest wspomaganie szybszego podejmowania decyzji. Dzięki możliwości zarządzania danymi geoprzestrzennymi, łączeniu ich z danymi pochodzącymi z innych źródeł oraz zaawansowanej analizie i wizualizacji, GIS jest wykorzystywany przede wszystkim przez siły zbrojne i w zarządzaniu kryzysowym (m. in. systemy wczesnego ostrzegania). Ciekawe zastosowanie znajduje w dziedzinie geomarketingu, czyli prowadzeniu przestrzennych analiz biznesowych, zyskując tym samym popularność w biznesie (np. wprowadzanie beaconów). Spośród wielu typów GIS warto wymienić te, które oferują publiczny i darmowy dostęp do swoich zasobów:

  • European Space Imaging (Image Library)
  • Google Earth
  • Google Maps
  • NASA World Wind
  • Open Street Map
  • Virtual Earth

Więc co z tym obrazem?

Dotychczas analitycy GEOINT przywykli do danych, które po przetworzeniu miały formę mapy czy obrazu. Okazuje się jednak, że chociaż pozostają one istotną formą zobrazowania tychże informacji, w biznesie oczekiwanym produktem finalnym są faktyczne liczby. Użycie Ubera lub aplikacji bankowej nie skutkuje wygenerowaniem mapy lub obrazu, a jednak pozyskiwane dane mają ogromną wartość informacyjną. Zapewne, w efekcie użytkownik otrzyma lepiej dostosowany produkt, a operator aplikacji – więcej danych o użytkowniku. Dlatego przyszłością technologii geoprzestrzennej prawdopodobnie nie jest mapa lub obraz, ale na przykład alarm e-mailowy, raport, wykres lub uporządkowana lista.
Niezależnie od prognoz dotyczących zmian w technologii geoprzestrzennej, tym co łączy wymienione dziedziny korzystające z GEOINT jest pozyskiwanie ogromnej ilości danych. W przyszłości zarządzanie zróżnicowanymi pod względem formy i treści danymi w dużych ilościach będzie stanowiło kluczową umiejętność, a branża GEOINT będzie wymagała specjalistycznej wiedzy nie tylko w zakresie analizy, ale również przygotowywania danych.

 

Źródła:
4 uses of Geospatial Intelligence, https://gis.usc.edu/blog/4-uses-of-geospatial-intelligence/
ArcanaGis, https://www.arcanagis.pl/
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen), https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/satcen_pl
Esri, https://www.esri.pl/branza/gis-w-silach-zbrojnych/
European Space Imaging, Image Library, http://www.euspaceimaging.com/products/image-library/
Geospatial Analytics Will Eat The World, And You Won’t Even Know It, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/07/16/geospatial-analytics-will-eat-the-world-and-you-wont-even-know-it/#69e3174726a9
GIS pomaga żyć bezpieczniej, https://www.arcanagis.pl/gis-pomaga-zyc-bezpieczniej/
Google Earth, https://www.google.com/earth/
Google Maps, https://www.google.pl/maps/
NASA World Wind, https://worldwind.arc.nasa.gov/
NGA.mil, https://www.nga.mil/Pages/Default.aspx
Open Street Map, https://www.openstreetmap.org/
SatCen – Geospatial Intelligence, https://www.satcen.europa.eu/page/geospatial_intelligence
The Emergence of a geospatial cloud, https://www.forbes.com/sites/esri/2018/09/24/the-emergence-of-a-geospatial-cloud/#a30d1dc10254
Trajectory Magazine, http://trajectorymagazine.com/
Virtual Earth, https://www.bing.com/maps
What is Intelligence and What is Geospatial Intelligence?, https://www.e-education.psu.edu/sgam/node/91

You may also like