Geoportal – dla biznesu, instytucji państwowych i osób indywidualnych

by Jagoda Rycharska
0 komentarz

Geoportal.gov.pl jest projektem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Powstał w ramach Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006. Od 2008 Geoportal pomaga podnosić konkurencyjność firm i ich innowacyjność poprzez udostępnianie licznych zbiorów danych.

Geoprotal zapewnia dane o obiektach, środowisku geograficznym i zjawiskach zachodzących na przestrzeni całej Polski. Taka informacja przestrzenna wraz z przygotowanymi narzędziami jest bogatym pakietem zasobów łatwo dostępnym i przydatnym  dla wielu sektorów gospodarki, administracji państwowej a także dla osób fizycznych (np. które poszukują odpowiedniego miejsca na budowę domu).

Dane

W podstronach zakładki „ Dane” znajdują się: ewidencyjne, o charakterze katastralnym, EuroBoundaryMap, Państwowy Rejestr Nazw Demograficznych, Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni  Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju, baza danych ogólnogeograficznych, dane o rzeźbie terenu, mapy tematyczne, baza danych obiektów topograficznych, skany map topograficznych, mapa wektorowa VMapl2, ortofotomapa, podstawowe osnowy i inne.

Usługi

W zakładce „Usługi” zapewnione są wszystkie dostępne usługi krajowe i INSPIRE (Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) m. in. przeglądanie WMS (dane przestrzenne w postaci rastrowej), przeglądanie WMTS (dane przestrzenne w postaci rastrowej wraz z predefiniowaniem fragmentów map), wyszukiwanie CSW (wyszukiwanie w katalogu metadanych), pobieranie WFS (pobieranie całości lub części zbiorów należących do PZGiK), pobieranie ATOM (pobieranie predefinowanych zbiorów należących do PZGiK), które zapewniają dostęp wedle różnorodnych standardów udostępniania danych przestrzennych. Przeglądanie i wyszukiwanie są usługami nieograniczonymi natomiast pobieranie i przetwarzanie danych jest (poza wyjątkami) niedostępne (dostęp jedynie dla autoryzowanych użytkowników).

Aplikacje

Są nimi aplikacje mapowe Geoportal krajowy, INSPIRE i aplikacja Edytor i Walidator Metadanych.  Dostęp do nich możliwy jest poprzez menu kafelkowe na stronie głównej portalu.

Geoportal krajowy – aplikacja umożliwiająca przeglądanie i wyszukiwanie zbiorów danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Zawartość map składa się z warstw podstawowych takich jak: Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych, Państwowy Rejestr Granic, Dane ewidencyjne (KIIP), Dane o charakterze katastralnym, Rzeźba tereny (cieniowanie i hipsometria), Baza danych ogólnogeograficznych (BDO), Mapa VMapl2, Baza danych obiektów topograficznych (BDOT), Ortofotomapa, Skany map topograficznych, EuroBoundaryMap (EBM).

Geoportal INSPIRE – aplikacja umożliwiająca przeglądanie i wyszukiwanie zbiorów danych przestrzennych udostępnionych zgodnie dyrektywą INSPIRE.

Edytor metadanych – aplikacja umożliwiająca tworzenie i  edycję plików metadanych. Pozwala także na zarządzanie istniejącymi już plikami. Aplikacja zapewnia również samodzielne walidowanie plików w przyjętym profilu metadanych oraz umożliwia opublikowanie metadanych w katalogu metadanych.

Walidator metadanych aplikacja umożliwiająca weryfikację zgodności plików meta danych z wytycznymi i normami z serii ISO 19100. Dostępna w dwóch wariantach interfejsów: http://walidator.geoportal.gov.pl/walidatormetadanychhttp://walidator.geoportal.gov.pl/WPSValidator/WPSValidatorService.svc

Dokładne opis aplikacji znajdują się w zakładce „ Aplikacje”. Dodatkowo w danej zakładce znajduje się dostęp do modułu statystyk dostarczającego informacji o użytkowaniu portalu geoportal.gov.pl.

Na system Android, iOS, Windows Phone dostępna jest również aplikacja mobilna Geoportal Mobile zapewniająca dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST oraz 
rejestrów państwowych udostępnianych za pośrednictwem Geoportal.gov.pl.

Więcej informacji

Geoportal jest portalem dokładnie i szeroko opisanym na swoje stronie internetowej. Wszystkie cele, korzyści społeczne oraz instrukcje korzystania z portalu znajdziecie w zakładce „O Geoprotalu”. Portal zaprezentowany jest również na wielu filmowych materiałach instruktażowych.

You may also like