Find It Fast – nowa książka nie tylko dla infobrokerów

by Autor Gościnny
0 komentarz

find it fastGuru informacji biznesowej Robert Berkman oferuje wskazówki jak odnaleźć najlepsze źródła informacji, skontaktować się z ich autorami i używając zaawansowanych technik szybko i efektywnie wyszukać informacje na dowolny temat. Całkowicie odświeżona szósta edycja książki daleko wykracza poza wyszukiwanie w Google. Co ciekawego w „Find It Fast. Extracting Expert Information from Social Networks, Big Data, Tweets, and More„? Autor szczegółowo opisuje sposoby wykorzystania bibliotek cyfrowych, źródeł państwowych i biznesowych, Big Data, tak zwaną „mądrość ludu” i media społecznościowe takie jak Facebook czy Twitter. Czytelnik znajdzie przydatne informacje o ocenie przydatności informacji, precyzyjnych strategiach wyszukiwania i zaletach tradycyjnego wyszukiwania w takich miejscach jak biblioteki czy kierowaniu pytań do ekspertów dziedzinowych.

„W erze Big Data, mediów społecznościowych, zalewie niewiarygodnej informacji, „googlowanie” to za mało – mówi Howard Rheingold, autora wielu książek poświęconych komunikacji, mediom i internetowi – dla tych, którzy chcą sięgnąć głębiej by odnaleźć rzetelne informacje i okiełznać moc, którą daje Big Data i media społecznościowe, niezwykle cenne okaże się doświadczenie Berkman’a zawarte w książce „Find It Fast”.

Książka podzielona jest na trzy główne sekcje: „Źródła”, „Wyszukiwanie” i „Eksperci są wszędzie”. Zawiera wstęp od autora, dziesięć rozdziałów tematycznych, dwa dodatki o narzędziach cyfrowego wyszukiwania i dodatkowe źródła informacji.

Robert I. Berkman jest profesorem, autorem i edytorem, który bada i analizuje trendy w rozwoju komunikacji i technologiach medialnych; odkrywa ich wpływ na biznes, edukacje i kulturę. Jest współredaktorem „The Information Advisor’s Guide to Internet Research” – miesięcznika dla specjalistów informacji biznesowej. Edytor i bloger w „MIT Sloan Management Review’s Social Business research project”. Główny analityk w Outsell Inc.

Autor: Krzysztof Proszek

You may also like