Europejski Rejestr Przedsiębiorstw (EBR)

by Agnieszka Rasała
0 komentarz

Kontynuując marcowy temat weryfikacji firm, prezentujemy kolejne źródło, z którego warto skorzystać, chcąc sprawdzić stan finansów danego przedsiębiorstwa. Jest to EBR czyli Europejski Rejestr Przedsiębiorstw.

EBR to organizacja integrująca krajowe rejestry przedsiębiorstw, mająca na celu ułatwienie dostępu do informacji o działających na terenie Europy podmiotach gospodarczych. Do sieci EBR należą rejestry działalności gospodarczej z 28 państw. Na podstawie porozumienia o wymianie informacji kraje te zobowiązane są do wzajemnego udzielania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach działalności gospodarczej.

Z EBR mogą korzystać obywatele, przedsiębiorcy i organy publiczne. Usługa jest jednak w przypadku wielu krajów płatna. Niektóre z europejskich krajów udostepniają dane rejestrowe bezpłatnie, o czym dobrze wiedzieć, by nie ponosić dodatkowych kosztów. Wtedy jednak zakres udostępnianych danych ogranicza się do sprawozdań finansowych i innych dokumentów, do których publikowania jest zobligowana dana firma.

EBR

Baza EBR

 

Standardowy wyciąg EBR zawiera informacje tj:

  • numer rejestru
  • data wpisu
  • forma prawna
  • adres
  • sektor gospodarki
  • kapitał
  • aktualne organy

Dodatkowo można uzyskać informacje o statucie spółki, zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi, stanem aktywów i bilansem firmy.

EBR daje szybki dostęp do oficjalnych danych ponad 20 milionów przedsiębiorstw z całej Europy. Ocena sytuacji prawnej i finansowej firmy pozwala na wykrycie wątpliwej działalności i umożliwia bezpieczne nawiązanie współpracy pomiędzy sprawdzonymi podmiotami gospodarczymi.

You may also like