„Od papierowej do cyfrowej Polski” – projekt Ministerstwa ds. Cyfryzacji

by Marta Dzienkiewicz
0 komentarz
ministerstwo cyfryzacji

„Od papierowej do cyfrowej Polski” to projekt przygotowywany przez Ministerstwa Rozwoju, Cyfryzacji oraz Zdrowia. Ma wyznaczyć kierunki rozwoju e-państwa i cyfryzacji gospodarki. Prace prowadzone przy współpracy z przedstawicielami biznesu mają doprowadzić do stworzenia rozwiązań przyjaznych dla obywateli i efektywnych ekonomicznie. Program przewiduje m.in. cyfryzację kluczowych usług publicznych, zwiększenie obrotu bezgotówkowego i wdrożenie inicjatywy tożsamości elektronicznej (eID).

 

Wczoraj miała miejsce konferencja prasowa, na której Ministrowie trzech resortów zapowiadali wielkie zmiany w administracji publicznej. Zmiany, które będą dobre dla obywateli, a zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy na co dzień zmagają się z biurokracją, dokumentami i koniecznością odwiedzin w urzędach. Administracja ma być przejrzysta, łatwa, rozumiała i czynna 24 godziny na dobę, a my mamy mieć możliwość załatwiania naszych zobowiązań online. Zmiany to przede wszystkim projekty:

Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne (CUP) dotyczy cyfryzacji kluczowych usług publicznych dla jednej bramy do administracji jaką jest obywatel.gov.pl. W jego ramach założono trzy podstawowe cele: cyfryzację i uproszczenie usług publicznych, wsparcie stworzenia koncepcji bramy do usług publicznych, a także wsparcie stworzenia koncepcji funkcjonowania skrzynek do komunikacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dla obywateli i przedsiębiorców.

Strumień e-ID dotyczy trzech kluczowych dla państwa i gospodarki celów. Są nimi: wdrożenie od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej modelu sfederalizowanego identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania, upowszechnienie usług e-administracji dla obywatela i biznesu dzięki wdrożeniu i wykorzystaniu w nich masowych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania oraz wdrożenie kluczowych usług publicznych z wykorzystaniem mechanizmów masowej identyfikacji i uwierzytelniania – zweryfikowanych pod względem bezpieczeństwa, wydajności i ergonomii użycia.

Strumień e-Zdrowie opracowuje działania zmierzające do zmniejszenia liczby nieprawidłowości ze strony świadczeniodawców usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz do automatyzacji procesów administracyjnych i, co za tym idzie, poprawy ich efektywności.

Projekt ma też doprowadzić do wdrożenia e-Faktury i e-Paragonu, e-Daniny, e-Świadczenia oraz dwóch nowych inicjatyw: e-Przedsiębiorczość oraz Bitcoin i Blockchain. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

You may also like