E-administracja w Hiszpanii – portale z informacją biznesową, które musisz znać

by Autor Gościnny
0 komentarz

W ostatnim czasie Polsce coraz częściej słyszy się zapowiedzi rządu, a zwłaszcza Minister Cyfryzacji o wprowadzeniu portalu lub portali, gdzie obywatel będzie mógł załatwiać swoje sprawy urzędowe lub uzyskać pomoc. W Hiszpanii tego typu serwisy już działają. Jednak oprócz  zapewnienia pomocy i możliwości załatwienia spraw administracyjnych online, zawierają one również informacje biznesowe, statystyczne i prawne. Z portali tych korzystają zarówno zwykli obywatele oraz przedsiębiorcy.

  1. PAe- portal administracion electronica – portal administracji elektronicznej
   http://administracionelectronica.gob.es/

   Portal rządu hiszpańskiego przygotowany, aby ułatwić dostęp do administracji publicznej. W serwisie znajdziemy informacje na temat gromadzenia danych, informacje w jaki sposób można korzystać z administracji elektronicznej, jak przechowywać i archiwizować dane, akty prawne. Serwis oferuje też pomoc w doborze systemów informatycznych i procedur, które zapewniają wsparcie w korzystaniu i  udostępnianiu danych. Zakładka Documentacion – dokumentacja zawiera przepisy ogólnopaństwowe, regionalne, lokalne oraz  UE dotyczących działania i funkcjonowania administracji elektronicznej. Znajdziemy tam też informacje na temat metodologii stosowania i wykorzystywania administracji elektronicznej oraz wszelkiego rodzaju przewodniki.

  2. Ventanilla Unica Empresarial – Asesoramiento Online – hiszpańska Izba Handlowa
   http://www.ventanillaempresarial.org/

   Jest projektem pilotażowym hiszpańskiej Izby Handlowej powstałym przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekt włączył się też rząd centralny m. in. ministerstwa Gospodarki i Finansów, Pracy i Imigracji, Przemysłu, Polityki Terytorialnej i Administracji oraz wspólnoty autonomiczne, władze miast i lokalne izby handlowe. Projekt miał usprawnić dostęp do urzędów oraz doradztwo dla przedsiębiorców.Serwis projektu oferuje bezpłatne i otwarte poradnictwo internetowe, którego celem jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości, efektywności i szybkości w zarządzaniu usługami.  Na stronie serwisu znajdziemy informacje prawne, finansowe, handlowe, związane z pracą, zatrudnieniem, nowymi technologiami. Uzyskamy pomoc w stworzeniu biznes planu, porady  jak założyć firmę oraz informacje i dokumentację dotyczącą firmy, jej umiędzynarodowienia i badań rynku. Ciekawym elementem strony są linki pogrupowane według kategorii: stowarzyszenia, handel zagraniczny, Wspólnoty Autonomiczne, przetargi, edukacja i szkolenia, kariera i praca, przedsiębiorcy, firmy, targi, finansowanie projektów biznesowych, franczyza, innowacje, badania i rozwój, instytucje.

  3. Portal de la transparencia – portal transparentności, przejrzystości
   http://transparencia.gob.es/

   Jest to platforma, dzięki której można uzyskać dostęp do informacji publicznej. Portal zawiera informacje dotyczące państwa, wspólnot autonomicznych, władzy lokalnej, korporacji, fundacji i organów konstytucyjnych.
  4. Portal Cliente de Bancari– portal Banku Hiszpanii
   http://www.bde.es/clientebanca/es/
   Serwis jest projektem Banku Hiszpanii. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do systemu finansowego. W serwisie znajdziemy informacje przeznaczone dla przedsiębiorców oraz obywateli, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Oprócz usług, produktów i opłat bankowych portal oferuje nam też przepisy prawne dotyczące praw klientów banku. Ważnym elementem serwisu jest tez dostęp do danych statystycznych związanych z systemem finansowym.

 

Autor: Robert Karpiński

You may also like