Dzień wariancji i odchyleń – 9 marca Dzień Polskiej Statystyki

by Autor Gościnny
0 komentarz

Wariancje i odchylenia – tym zajmuje się nauka, która 9 marca obchodzi swoje święto. Psychiatria? Nie – statystyka.

9 marca jest Dniem Polskiej Statystyki. Dane statystyczne są cennym źródłem informacji. Z danych statystycznych korzystają wszyscy: politycy, naukowcy, przedsiębiorcy, media, nauczyciele, uczniowie, studenci i naukowcy, organizacje społeczne, związki wyznaniowe i zwykli obywatele.

Analizy statystyczne obejmują szeroki zakres zjawisk. Polscy statystycy starają się nadążyć za szybko zmieniającym się światem współczesnym. Publikują informacje, w których opisują liczbowo nowe, nieznane wcześniej zjawiska oraz procesy społeczne i gospodarcze. I tak w roku 2013 GUS opublikował wyniki badań nad społeczeństwem informacyjnym i zmianami w strukturze polskich rodzin wywołanych rozwojem nowych technologii.

Efektem pracy statystyków są roczniki, opracowania analityczne, komunikaty, notatki. Wszystkie informacje statystyczne są ogólnie dostępne i można je pobrać w wersjach cyfrowych ze stron internetowych Głównego Urzędu Statystycznego i szesnastu Urzędów Statystycznych.

Dlaczego 9 marca?
Data upamiętnia pierwszy Spis Powszechny przeprowadzony na ziemiach polskich. Decyzję o przeprowadzeniu spisu podjął w dniu 9 marca 1789 roku Sejm Czteroletni. W roku 2008  Komisja Statystyki i Ekonometrii PAN podjęła decyzję o ustanowieniu Dnia Polskiej Statystyki. Światowe święto statystyki obchodzone jest co pięć lat  w dniu 20 października.

Beata Karaś

You may also like